Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Abdera flexuosa overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-4 mm. Hovedet er sort. Pronotum og dækvingerne er rødgule, førstnævnte med et sort tværbånd i midten, mens dækvingerne har 2 sorte, skarpt takkede tværbånd. Følehornene er sorte med rødgul rod og spids. Benene er rødgule.

Oversiden er nedliggende og ret utydeligt behåret. Følehornene er kun meget svagt fortykkede mod spidsen. Pronotum mangler rodgruber, baghjørnerne er helt afrundede og forhjørner mangler.

Abdera flexuosa
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Forveksling

: Med den ovenfor beskrevne farvetegning er arten karakteristisk. Der er andre gulvingede svampespringere med sorte tegninger, men her er mønsteret væsentligt anderledes.

Udbredelse

: Den er kendt fra alle dele af landet undtagen Nordvestjylland og Bornholm.
Abdera flexuosa - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Abdera flexuosa baseret på Naturbasens observationer:
Abdera flexuosa - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Abdera flexuosa - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er både som larve og voksen tilknyttet træsvampe, særligt Elle-Spejlporesvamp, men også Birke-Spejlporesvamp.

Det voksne dyr kan ofte ses sidde på svampens yderside.

Levested

: Løvskove, træbevoksede moser og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: