Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Sørensen
    Foto: Christian Sørensen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Sven Aage Hansen
    Foto: Sven Aage Hansen

Atlas

: Kornet Ådselbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 13-16 mm. Helt sort og lidt blankere end Mørk ådselbille, næsten ubehåret. Følehornenes 8. led er ikke eller kun meget lidt længere end 9. led. Pronotum er fint og ret tæt punkteret, forranden er ikke indbuet. Dækvingerne har 3 ret kraftigt ophøjede længderibber foruden sømribben, punkturen i det yderste ribbemellemrum er kun lidt finere end i de 3 inderste. De enkelte punkter har fortil et lille blankt og ophøjet korn. Skuldervinklen er fuldstændigt afrundet.
Kornet Ådselbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Forveksling

: Den kan især forveksles med Mørk ådselbille (Silpha obscura), som adskilles ved at have svagere længderibber, tydeligt kraftigere punktur i de 3 inderste ribbemellemrum end i det yderste, tættere punktur på pronotum og stumpt afsat skuldervinkel. I øvrigt mangler den det lille blanke og ophøjede korn i hvert punkt, men det kræver stor forstørrelse at kunne anvende denne karakter.

Sort ådselbille (Silpha carinata) ligner også en del, men den adskilles let ved, at 8. følehornsled er langt, meget længere end 9. led og ved at pronotums forrand set oppefra, er svagt, men tydeligt, indbuet.

Snegleådselbille (Phosphuga atrata) adskilles ved den meget blanke overside, længere 1. følehornsled og det snudeformet forlængede hoved.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Kornet Ådselbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-oktober

Tidsmæssig fordeling

af Kornet Ådselbille baseret på Naturbasens observationer:
Kornet Ådselbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kornet Ådselbille - månedlig fordeling

Biologi

: Lever primært af ådsler, men kan også jage snegle, orme og insekter.

Levested

: Findes primært i åbne naturtyper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1968. Danmarks Fauna 77 Biller XXV. Ådselbiller, stumpbiller mm. G. E. C. Gads forlag, København.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: