Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Atlas

: Prasocuris phellandrii overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-6 mm. En karakteristisk bladbille, der er kendetegnet ved den meget aflange form i kombination med de gule aftegninger på pronotum og dækvinger.

Oversiden er blank og metallisk sortgrøn. Følehornene og benene er sorte, ofte med metalskær, sidtnævnte dog med lysere lårrod og et lysere bånd på skinnebenene.

Pronotum er spredt og kraftigt punkteret med gule siderande. Dækvingerne har ligeledes gule siderande og et gult længdebånd på 3.-4. stribemellemrum der bagtil forener sig med den gule siderand. Punkstriberne er ret kraftige.

Prasocuris phellandrii
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Dækvingernes længdebånd varierer en del i formen. Det kan både være udvidet til de omkringliggende stribemellemrum eller sjældent mangle helt.

Forveksling

: Den meget smalle form i kombination med dækvingernes farvetegning gør, at den er svær at forveksle med andre andre. Eksemplarer med reduceret eller helt manglende længdebånd vil måske kunne forveskles med Prasocuris marginella og hannoveriana, men de er tydeligt kortere og bredere, har sorte ben og mangler en forlængelse på 7. følehornsled som P. phellandrii har.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Prasocuris phellandrii - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hyppigst marts-juli

Tidsmæssig fordeling

af Prasocuris phellandrii baseret på Naturbasens observationer:
Prasocuris phellandrii - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Prasocuris phellandrii - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på skærmplanter, heriblandt Bredbladet mærke og Gifttyde, samt Eng-kabbeleje. Det voksne dyr spiser både blade og blomster. Larven spiser kun bladene og sidder skjult på undersiden. Overvintrer som voksen.

Levested

: Enge, moser, sø- og åbredder og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København.

coleoptera.org.uk:

www.coleoptera.org.uk...prasocuris-phellandrii

bugguide.net:

bugguide.net/node/view/187334

De senest indberettede arter i Naturbasen: