Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Torsten Hansen
    Foto: Torsten Hansen

Kendetegn

: Vingefang: 31-38 mm.

Forvingerne er tilspidsede med en "tap" ved spidsen. Grundfarven er beige. Flere steder er der små "krøllede", mørke streger. Langs vingesømmet løber en mørkebrun linie. Midt på vingerne er der desuden en stor, mørk plet.

Bagvingerne er hvidlige til beige, med adskillige små, bølgende streger.

Birkeseglvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Tegningerne på både for- og bagvinger kan variere en del.

Forveksling

: Falcataria ligner ved første øjekast lidt curvalula, men denne er mørkere og har helt andre tegninger, pletter osv.

Udbredelse

: Almindelig i hele Danmark.
Birkeseglvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Falcataria har to årlige generationer. Sommerfuglen flyver i maj-juni og juli-september, larven kan findes i juni-juli og august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Birkeseglvinge baseret på Naturbasens observationer:
Birkeseglvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Birkeseglvinge - månedlig fordeling

Biologi

: Imago tiltrækkes af lys. Larven lever mest på birk, men også el.

Levested

: Arten findes på mange forkellige levesteder med birk eller el. Ofte skove, haver, eller moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: