Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Line Larsen
    Foto: Line Larsen

Atlas

: Sekstenplettet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 5-7 mm. Kendelig ved den overvejende lyst brungule farve og dækvingernes i alt 16 hvide pletter.

Følehornene og benene er lyst rødgule. Hovedet samt to pletter på hver side af pronotum, og en midtlinje på dette, er hvidgule. Pronotums forrand er kun meget svagt indbuet. Af dækvingernes pletter danner 4 en tværrække foran midten. Både pronotum og dækvingerne har bredt afsatte, og ofte helt gennemsigtige siderande, der er bredest hos hannen.

Sekstenplettet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Reibel

Variation

: Sjældent kan 2-4 af dækvingernes i alt 16 pletter mangle. Pronotums hvidgule aftegninger kan undertiden være utydelige.

Forveksling

: Forveksles ofte med Fjortenplettet mariehøne (Calvia quatuordecimguttata), som adskilles ved at have i alt 14 pletter på dækvingerne og ved at den forreste tværrække (ikke de to rodpletter) har 6 pletter og ikke 4 som hos Sekstenplettet mariehøne.

Tolvplettet mariehøne (Vibidia duodecimguttata) ligner en del ved første øjekast, men den adskilles let ved kun at have 12 pletter på dækvingerne.

Calvia decemguttata har ligeledes en vis lighed med Sekstenplettet mariehøne, men den adskilles ved kun at have 10 pletter på dækvingerne

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele og er almindelig.
Sekstenplettet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-november, især i sommermånederne. De voksne dyr kan også findes overvintrende i hele vinterhalvåret

Tidsmæssig fordeling

af Sekstenplettet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Sekstenplettet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sekstenplettet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Både larven og det voksne dyr lever primært af meldugsvampe på blade af løvtræer og i mindre grad af bladlus.

Levested

: Skove, haver, parker og andre steder med løvtræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

en.wikipedia.org:

en.wikipedia.org...Halyzia_sedecimguttata

naturespot.org.uk:

www.naturespot.org.uk...orange-ladybird

De senest indberettede arter i Naturbasen: