Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Ulrik
    Foto: Poul Ulrik
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Apion vorax overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,6-2,8 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er sorte. Følehornene er hos hannen normalt overvejende gule med mørkere spids, hos hunnen overvejende sorte med i hvert fald gult 1. og 2. led. Hovedet og pronotum er sorte, mens dækvingerne er metalblå. Hele kroppen er tydeligt hvidligt behåret.

Benene er lange og slanke. Snuden er hos hannen lidt længere end pronotum, hos hunnen lidt længere end hovedet og pronotum tilsammen. Øjnene er store og hvælvede. Pronotum er ca. så langt som bredt, fortil tydeligt tilsmalnet. Punkturen er fin og tæt. Dækvingerne er langstrakte med ret kraftige punktstriber, mellemrummene er flade og lidt bredere end striberne.

Apion vorax
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Ulrik

Forveksling

: Der er mange Apion-arter med metalblå dækvinger, men den adskilles let fra alle disse, ved i hvert fald at have gult 1. og 2. følehornsled.

Udbredelse

: Efter ikke at have været set i Danmark i over 40 år, blev den i 2014 og 2015 fundet på flere lokaliteter i Skanderborg-området, hvor arten virker til at være ret udbredt. Siden er den dukket op på mange andre lokaliteter og lader til at være i kraftig fremgang.
Apion vorax - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Apion vorax baseret på Naturbasens observationer:
Apion vorax - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion vorax - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever på arter af vikke. Larven lever i blomsterne.

På trods af artens tilknytning til vikke, findes den ofte langt fra foderplanten, især i vinterhalvåret når den migrerer til ovenvintringsstederne. Den kan ofte bankes af træer i skovbryn eller ketsjes i skovbunden, hvor den i nogle tilfælde er fundet overvintrende i ørnebregner i stort antal. I foråret er den ketsjet i blandt andet Hvid anemone.

Levested

: Overdrev, enge, løvskove, skovbryn mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

Første fund i Danmark i over 40 år. Supplerende information fra Hans Gønget:

www.fugleognatur.dk...show_message

De senest indberettede arter i Naturbasen: