Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Bent-Ole Ludvigsen
    Foto: Bent-Ole Ludvigsen
  • Fotograf: Leif Sørensen
    Foto: Leif Sørensen
  • Fotograf: Leif Sørensen
    Foto: Leif Sørensen

 Figur

Atlas

: Svovlgul Anemone overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vegetativt ligner den mest Hvid Anemone med relativ lange stilke på svøbbladene.

Blomsterne er blegt lysegule og bladene bleggrønne.

Svovlgul Anemone
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif Sørensen

Forveksling

: I blomst er den let at kende. Gul Anemone har æggegult farvede kronblade. Vegetativt kan den være svær at adskille fra Hvid og Gul Anemone, men ligner mest Hvid Anemone med relativ lange stilke på svøbbladene.

Udbredelse

: Temmelig sjælden på egnede voksesteder i Østjylland, på Øerne og Bornholm, ellers sjælden.
Svovlgul Anemone - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Svovlgul Anemone baseret på Naturbasens observationer:
Svovlgul Anemone - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Svovlgul Anemone - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, der er en steril hybrid mellem Hvid og Gul Anemone og uden sætning af spiredygtige frø. Den formerer sig vegetativt ved deling af den vandret krybende jordstængel.

Levested

: Muldbund i skove, som regel, hvor forældrearterne Gul og Hvid Anemone står i nærheden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: