Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Thomas Vikstrøm
    Foto: Thomas Vikstrøm
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Atlas

: Langbladet Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den bliver indtil 150 cm. høj og har vandret, krybende jordstængel med udløbere, så den i reglen er bestanddannende. Stænglerne er stift oprette og hule. Stængelbladene er helt eller næsten ustilkede og smalt lancetformede. Undervandsbladene er langstilkede og har ægformet bladblade med hjerteformet grund. Blomsterne er gule og ret store, indtil 4 cm. bred..
Langbladet Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Ret ofte forekommer de stilkede undervandsblade ikke.

Forveksling

: Der er ingen oplagte forvekslingsmuligheder. Kær-Ranunkel, der også har lancetformede blade, er en meget mindre, nedliggende plante.

Udbredelse

: Langbladet Ranunkel forekommer hist og her til temmelig almindeligt på egnede voksesteder i hele landet.
Langbladet Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juni-august

Tidsmæssig fordeling

af Langbladet Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Langbladet Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Langbladet Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning. Frugterne spredes især med vand og epizoisk (hænger ved vandfuglenes fjerdragter). Den har også vegetativ formering med den krybende, grenede jordstængel.

Etymologi: Ranunkel og Ranunculus betyder "lille frø" (Rana) og sigter til de fugtige voksesteder, som nogle af slægtens arter har. Lingua er latin for "tunge" og sigter til bladformen.

Levested

: Rørsump, ved bredden af søer og langs vandløb, gerne på næringsrig bund. Den gror ofte vådt og med de nedre dele af planten vanddækket.

Trusler

: Der er ingen aktuelle trusler ud over kultuivering af voksestederne.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: