Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Noe Nielsen
    Foto: Emil Noe Nielsen
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Emil Frederiksen
    Foto: Emil Frederiksen

Atlas

: Lille Kejserrovbille overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 14-18 mm. En lille kopi af de to store kejserrovbiller. Benene er rødlige, antennerne ligeså, men tydeligt lysere ved såvel basis som spidsen. Dækvingerne er klart teglrøde og tydeligt bredere end pronotum. Pronotum er smallere end hovedet og er endvidere tilsmalnet bagudtil. Arten kendes altid på, at scutellum er gyldent behåret.
Lille Kejserrovbille
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Variation

: Udstrækningen af de gyldne pletter kan variere.

Forveksling

: Arten er relativt karakteristisk, men af ukyndige kan den i princippet forveksles med samtlige af de store, rødvingede rovbiller. Kejserrovbille har gyldne tindinger, og antennerne er ensfarvet rødlige. Sortkindet kejserrovbille ligner Kejserrovbille, men mangler de gyldne tindinger. Almindelig guldpletrovbille har kantede baghjørner på hovedet og helt sort hoved og pronotum.

Udbredelse

: Lille kejserrovbille kan findes i hele landet, men er - p.g.a. levestedet - noget spredt forekommende.
Lille Kejserrovbille - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne bille ses fra april til langt hen på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kejserrovbille baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kejserrovbille - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kejserrovbille - månedlig fordeling

Biologi

: Arten jager fluer og andre små insekter. Æglægning finder sted i løbet af sommer og efterår, men det er uvist, hvor og hvordan larven lever. Larven forpupper sig formentlig sidst på efteråret, inden forvandling finder sted i løbet af foråret.

Levested

: Lille kejserrovbille er en god indikator for naturkvalitet. Den findes i højmoser og andre fugtige områder, ofte i nærheden af ådsel eller gødning. Den er flere gange truffet i stikmyre-bo. Selv om den sagtens kan være aktiv om dagen, foregår hovedparten af aktiviteten om natten, og den bedste måde at finde den på er selvsagt ved faldfælder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V, 1952: Danmarks Fauna 58, Rovbiller 2. del.

De senest indberettede arter i Naturbasen: