Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jessica Carter
    Foto: Jessica Carter
  • Fotograf: Brian Willum Petersen
    Foto: Brian Willum Petersen
  • Fotograf: Thomas  Thelle
    Foto: Thomas Thelle

Atlas

: Conopalpus testaceus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm. Normalt er kroppen ensfarvet rødgul med kun sorte øjne, men hos varieteten flavicollis er dækvingerne og hovedet helt sorte eller sortbrune. Følehornene er sorte med rødgul rod. Benene er rødgule.

Følehornene er 10-leddede, hos hannen lidt længere end hos hunnen. Kroppen har opstående gullig behåring. Pronotum er meget bredere end langt og mangler afsatte forhjørner, siderne er randede. Dækvingerne er langstrakte, lidt bredere end pronotum og mangler længdestriber. Punkturen er uregelmæssig og ret kraftig, tydeligt kraftigere end pronotums punktur.

Conopalpus testaceus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Ulrik

Forveksling

: Bør ikke kunne forveksles med andre arter. Dog har amfibiebilleslægten Elodes lignende farvetegning, men de er betydeligt bredere.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og beskrives som værende almindelig i den danske rødliste.
Conopalpus testaceus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Conopalpus testaceus baseret på Naturbasens observationer:
Conopalpus testaceus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Conopalpus testaceus - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i dødt ved af løvtræer, især eg og bøg. Det voksne dyr findes ofte på grene eller løv på eller i nærheden af værtstræet.

Levested

: Findes primært i løvskove, men kan også findes uden for skov ved mere enkeltstående løvtræer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, V. & Larsson, S.G. (1945): Danmarks Fauna 50. Biller XII: Heteromerer. G.E.C. Gads Forlag, København

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: