Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jens Søgaard Hansen
    Foto: Jens Søgaard Hansen
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Rosemaria Rex
    Foto: Rosemaria Rex

Atlas

: Otiorhynchus raucus overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 6-7 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Hovedet og pronotum er sorte med spredte brunlige skæl, mens dækvingerne er tæt, brunligt skælklædte og derfor helt matte. Benene og følehornene er brunlige.

Lårene er utandede. Følehornenes 2. svøbeled er noget længere end 1. svøbeled. Snuden har en svag længdefure. Pronotum er vortet med en antydet længdemidtkøl. Dækvingerne er ret korte, mangler opstående hår eller børster og har punktstriber med brede stribemellemrum.

Otiorhynchus raucus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikael Overgaard

Forveksling

: Flere af slægtens arter kan ligne ved første øjekast, men kombinationen af utandede lår og tæt skælklædte dækvinger uden opstående børster eller hår udelukker hurtigt disse.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle dele af landet og er almindelig.
Otiorhynchus raucus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Otiorhynchus raucus baseret på Naturbasens observationer:
Otiorhynchus raucus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Otiorhynchus raucus - månedlig fordeling

Biologi

: Lever på mange forskellige buske og løvtræer, heriblandt frugttræer, som den kan gøre skade på. Arten overvintrer som larve og den nye generation kommer frem i foråret.

Levested

: Arten er varmekrævende og findes således ofte bynært eller på overdrev, havklinter og lignende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

De senest indberettede arter i Naturbasen: