Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Asbjørn Hillestoft
    Foto: Asbjørn Hillestoft
  • Fotograf: Asbjørn Hillestoft
    Foto: Asbjørn Hillestoft
  • Fotograf: Kis  Boel Guldmann
    Foto: Kis Boel Guldmann

Kendetegn

: Vingefang 47-52 mm. Forvingen er grønlig på friske eksemplarer, men med alderen ændrer den langsomt farve til det mere rødlige.

Larven: Længde:38-43 mm. Kropsfarven er som udgangspunkt forårsgrøn, men kan også variere i diverse brune nuancer: Gulbrun, rødbrun, gråbrun. Farven er ofte oversået af små pletter eller hvidnistret. Subdorsalt/lateralt kan også tit forekomme nogle svage, mørkere skygger, set som skrålinier i en V-kileform - eller i svage buer langs dorsal-linien.

To gode kendetegn er: 1) den ret tynde og meget ustabile hvide dorsallinie - sammenholdt med 2) en svagt nuanceret, bleghvid sidelinie. De hvide pinacula er mere eller mindre tydelige. Ofte gule tværbånd i segmentovergangene. Undersiden som regel mørkere end over-siden og alle ben i denne farve. Nakkeskjoldet ligner kroppen, men ofte ensfarvet og blegere. Behåringen ret kort og undseelig. Hovedet har næsten kroppens farve, men kan have lyst netmønster og -frontaltrekant, samt små mørke øjefacetter.

Den yngre larve ligner den voksne meget. L1-2-Larven har sorte pinacula.

Agatugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Gunnar Knudsen

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: P. meticulosa kan på grund af den karakteristiske forvingetegning og den takkede søm ikke forvekles med andre nordeuropæiske arter.

Udbredelse

: Fundet almindeligt over hele landet. Artens hyppighed svinger meget, og den kan i nogle år træffes ret talrigt.
Agatugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid er fra primo april til medio november; nordligst i udbredelsesområdet til ultimo september. I Danmark er der sandsynligvis to generationer samtidig med at der foregår indflyvning fra Syd- og Mellemeuropa.

Både Imago og larven kan teoretisk set mødes hele året. Larven er en af vore mest almindeligt observerede vinterlarver og kan mødes fra 20-40 mm i den periode.

Almindeligst er arten fra medio august til ultimo september.

Tidsmæssig fordeling

af Agatugle baseret på Naturbasens observationer:
Agatugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Agatugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på et væld af forskellige urteagtige planter, f.eks Stor nælde (Urtica dioica) og Tvetand (Lamium) som de vigtigste - men ellers er den stort set "altædende". Den kan af og til findes indendørs på forsk. planter i stue og køkken, inkl. Chili!

Imago kommer til lys og især sukkerlokning.

Levested

: Arten kan træffes på stort set alle biotopstyper, både i det åbne land og i skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens ugler s. 140-141

De senest indberettede arter i Naturbasen: