Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Steffen Appelquist
    Foto: Steffen Appelquist

Kendetegn

: Imago er okkerfarvet til gulbrun. Antennerne er lange og sidste led mørkt. Bagkroppens siderande (connexivum) er meget brede og giver bagkroppen en rudeagtig facon. Længde 9-11 mm.
Rudetæge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ruth Ahlburg

Variation

: Den varierer ikke ret meget.

Forveksling

: Den kan næppe forveksles med andre danske tæger pga. den rudeformede bagkrop. Evt. kan den ukyndige forveksle den med andre af vore randtæger, hvoraf ingen dog har nær så veludviklet bagkropsrand. Skræppetæge er nok den mest lignende, men denne er mørkere brun og bagkroppens siderande er afrundede.

Udbredelse

: Udover et meget gammelt fund fra Sønderjylland er den her i landet i de senere år meldt fra Bornholm, hvor en isoleret bestand har været kendt siden 1998. Arten er her ved sin nordgrænse, og den er antagelig pga. det varmere klima under spredning sydfra, hvor den er udbredt. Desuden et fund i 2013 på Ristinge Klint samt et fund i Sydvestjylland i 2019.
Rudetæge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes hele året, dog antagelig kun aktiv om sommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Rudetæge baseret på Naturbasens observationer:
Rudetæge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rudetæge - månedlig fordeling

Biologi

: Den overvintrer som imago og parrer sig i foråret. Nymfer i juli-september. Den lever på og under Hindeknæ og andre nellikearter. Der er én årlig generation.

Levested

: Den findes på lysåbne, tørre og varmeprægede biotoper med lav bevoksning.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Trolle, L., 1998: Tægeglæder. Bornholms Natur (Fjælstaunijn) 22 (2): 78-81.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3-46.

Wagner, E., 1966: Wanzen oder Heteropteren. I: Pentatomorpha. Die Tierwelt Deutschlands. 54. Teil.

De senest indberettede arter i Naturbasen: