Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Atlas

: Brakvands-Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Brakvands-dyndflue (Eristalinus aeneus) er en generelt mørk og relativt stor svirreflue, der måler mellem 8-11 mm.

Den har brogede øjne, der kan have svag spredt til næsten ingen behåring.

Hannen har sammenstødende øjne, hvor hunnen har adskilte øjne.

Brystet er mørkt hos både hannen og hunnen.

Brakvands-Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Clausen Hansen

Variation

: Arten varierer ikke det store.

Forveksling

: Når man har sikret sig de brogede øjne er den eneste forvekslingsmulighed den anden art i slægten, nemlig Eristalinus sepulchralis. Disse to adskilles ved at E. sepulchralis har øjne, der er jævnt dækket af behåring, hvor E. aeneus kun har svag spredt til næsten ingen behåring.

E. sepulchralis er gerne en anelse mindre end E. aeneus.

Desuden har både hannen og hunnen af E. sepulchralis adskilte øjne, hvor det kun er hunnen af E. aeneus der har har adskilte øjne.

Hunnen af E. sepulchralis har ofte hvide tegninger på brystet. Disse tegninger er aldrig så tydelige hos E. aeneus, hvor de i langt de fleste tilfælde helt mangler.

Udbredelse

: Arten er vidt udbredt i Europa.
Brakvands-Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne individ ses aktiv fra ultimo marts/primo april til medio/ultimo oktober. Det voksne individ kan også overvintre.

Larven overvintrer i tang og lignende langs kysten.

Tidsmæssig fordeling

af Brakvands-Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Brakvands-Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brakvands-Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Det voksne individ besøger gerne blomster i solskinsvejr, samt frugter i forrådnelse eller andet ildelugtende materiale.

Larven lever gerne i opskyl i form af tang og andre alger langs kysten. Den optræder oftere ved kyster med brakvand, end kyster ud til åbent og klart vand.

Levested

: Arten er udbredt i det meste af landet, men ikke almindelig og talrig på lokaliteterne. Den træffes gerne fouragerende på urter og blomster på strandenge.

Den opsøger som voksent individ gerne tang eller andet stærkt lugtende langs kysten.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svirrefluer af Ernst Torp Danmarks Dyreliv bd. 6 Apollo Books Stenstrup 1994

Nationalnyckeln till Sveriges flora og fauna Tvåvinger: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae

De senest indberettede arter i Naturbasen: