Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Torkild Kristensen
    Foto: Torkild Kristensen
  • Fotograf: Torkild Kristensen
    Foto: Torkild Kristensen
  • Fotograf: Svend Aage  Lauritsen
    Foto: Svend Aage Lauritsen

Kendetegn

: Længde 54-67 cm. Vingefang 115-130 cm. Kan veje op til 1,5 kg. Vores største spurvefugl. Hunnen mindre end hannen. Helt sort med blå eller purpurfarvet metalglans. Strubens fjer lange og tilspidsede. Halen lang og kileformet. Næb og ben sorte. Næbet meget kraftigt, hvilket ses tydeligt i flugten. Flyver hurtigt, ses ofte parvis. Kredser tit som et stort sort kors på plane eller let sænkede vinger. Juvenile er næsten helt sorte uden metalglans og strubefjerene er afrundet. Udstøder et groft, vidtlydende rårk, desuden, et mere klangfuldt og kraftigt klong, der oftes høres i forbindelse med parrets akrobatiske flyvelege, med voldsomme rulninger og styrtdyk, over redestedet om foråret.
Ravn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Michael Nielsen

Variation

: Ud over den nordlige race, der forekommer her i landet, findes der i landene omkring Middelhavet andre racer. På Island, Grønland, samt store dele af Nordamerika og hele det nordlige Asien fra Japan til Rusland forekomer også egne geografiske racer.

Forveksling

: Kan forveksles med sortkrage (Corvus corone) der dog er mindre og har lige afskåret hale, samt råge (Corvus frugilegus) der har et nøgent parti ved næbbasis (dog ikke hos ungfugle) og tyndere næb.

Udbredelse

: Ravnen er blevet forfulgt af mennesket og for ca. 50 år siden var den næsten uddød i Danmark. Idag er ravnen udbredt i næsten hele landet.
Ravn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I yngleområdet ses ravnen hele året.

Tidsmæssig fordeling

af Ravn baseret på Naturbasens observationer:
Ravn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Ravn - månedlig fordeling

Biologi

: I to tre års alderen bliver ravnen forplantningsdygtig og søger sig en mage. Parene holder sammen i årevis, ofte hele levetiden. Begge køn bygger reden, som regel i et højt træ, samme rede kan bruges år efter år. Når æggene er lagt i marts-april, ruger hunnen alene i tre uger, mens hanne opvarter og kommer med føde til hende. Ravnen er nærmest altædende, Den tager i stor udstrækning smågnavere, men også æg og fugleunger. Ådsler opsøger den ofte, og planteføde indtages i mindre omfang.

Levested

: Ravnen forekommer i det åbne landskab og yngler i høj træer. Er mest talrig i det sydlige og østlige Jylland og på Fyn, men har spredt sig over det meste af landet. De danske ravne er standfugle, der kun strejfer en smule omkring uden for yngletiden.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
K. Mullarney m.fl. "Fugle i felten" L&R 2000.

H. Meltofte & J. Fjeldså "Fuglene i Danmark" GYLDENDAL 2002

De senest indberettede arter i Naturbasen: