Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Nielsen
    Foto: Peter Nielsen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Per Poulsen
    Foto: Per Poulsen

Kendetegn

: Længde 13-15 cm. Ligner Stenpikker, men har rundere hoved, kortere ben og lidt længere hale, hvor kun yderste og midterste halefjer har sort spids. Der er 2 faser af begge køn, en hvidstrubet (hyppigst mod V) og en sortstrubet (dominerer mod Ø).

Sidder generelt mere vandret end Stenpikker.

Adult han forår er gulbrun til hvidlig med sorte vinger, skuldre, undervingedækfjer og svingfjer. Sort maske er isoleret fra vingeforkanten af lyse, men når fuglen sidder sammenkrøbet kan den se ud til at nå knoen. Sensommer til forår har ryggen gråt til gulbrunt anstrøg, undersiden er varmere gulbrun. Dragtens lyse fjerrande er smallere end hos Nonnestenpikker.

Adult hun ligner Stenpikker, men har varmt gulbrunt brystbånd (mørkest på brystsiderne) ret skarpt afsat fra hvidlig strube og underside. Hovedtegninger svagere end Stenpikkers med mere diffus, til tider lys tøjle, højst svag, lys øjenbrynsstribe og rund, brun plet på kinden. I frisk dragt (efterår) har kroppen lyse fjerrande.

Ungfuglen ligner hun i frisk dragt, men har mørke og lyse pletter på oversiden og smalle, mørke skæl på strube, bryst og forflanker.

Middelhavsstenpikker
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Poulsen

Variation

: Vestlig race /hispanica/ har hos han mindre udbredt sort maske og hagesmæk. Begge køn har mere gulokker forryg og bryst i frisk dragt - og ret kort håndsvingfjersprojektion. Østlige (fra sydlige Italien/Balkan og østpå) har hos han mere udbredt sort på hovedet. Bliver mere sort/hvide om vinteren. Hun mørkere gråbrun på oversiden med længere hånd.

Forveksling

: Stenpikker, Ørkenstenpikker, Nonnestenpikker (se ovenfor).

Udbredelse

: Yngler i et bælte tværs over Norsafrika og videre østpå til Kaukasus-bjergene.
Middelhavsstenpikker - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra 1996 og frem hidtil kun 3 fund, de to i juni og det tredje i oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Middelhavsstenpikker baseret på Naturbasens observationer:
Middelhavsstenpikker - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Middelhavsstenpikker - månedlig fordeling

Biologi

: Anlægger sin rede under sten, i jordhuller eller i tæt tue.

Yngler i åbent landskab med spredte buske, træer og klipper, normalt under 600 m. Lokalt højere oppe i åbent, afgræsset landskab, langs flodbredder og på stenede skråninger. Sidder gerne i træer.

Stemme: Kald er et dæmpet /chaeck/, fulgt af et klagende fløjt. Sangen er hurtig og lærkelignende - ofte byttes enkelttoner eller hele strofen med vellydende efterligninger af f.eks. Landsvale, Tornirisk og Stillits. Udføres i en cirklende sangflugt eller fra udkigspost.

Levested

: Yngler ikke i Danmark, men optrædeer som sjælden strejfgæst.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Fuglene i Europa, Nordafrika og Mellemøsten, v/Beaman m.fl., Gads forlag 1998.

Fugle i felten, v/Mullarney m.fl., L&R 2004.

De senest indberettede arter i Naturbasen: