Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Andreas Petersen
    Foto: Andreas Petersen

Atlas

: Almindelig Hvene overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stråene bliver indtil ca. 0,5 meter høje.

Blomsterstanden er en fingrenet, stedse udspærret top af 1-blomstrede småaks, som er uden, eller sjældnere med en meget kort, stak.

Bladene er 2- 4 mm. brede, glatte og tynde.

Skedehinden er ganske kort og lige afskåret, kun ca. 1 mm. og meget bredere end lang.

Væksten er løst tueformet eller tæppedannende. Almindelig Hvene har ret lange, underjordiske udløbere.

Almindelig Hvene
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jesper Juel Pedersen

Variation

: Krydsninger med Stortoppet Hvene og Kryb-Hvene forekommer, men er ret sjældne. De er intermediære og sterile.

Forveksling

: Almindelig Hvene kendes fra de andre hvenearter på den meget korte skedehinde, meget bredere end lang, hvor skedehinden hos de andre hvener er forlænget og mindst så lang som bred.

Set på afstand har Almindelig Hvenes blomsterstand ikke den ret udprægede brunlige kulør, som Kryb-Hvenes kan have.

Kryb-Hvene har sammentrængt top før og efter blomstringen.

Stortoppet Hvene har meget grovere top og forlænget skedehinde samt meget grove og tykke underjordiske udløbere.

Kryb-Hvene har lange overjordiske, rodslående udløbere.

Se i øvrigt nøglen til danske hvener under Stortoppet Hvene!

Udbredelse

: Yderst almindelig landet over. En af de vigtigste arter i tør græsvegetation.
Almindelig Hvene - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Hvene baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Hvene - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Hvene - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, hvis blomster bestøves af vinden. Frøene spredes ved vindslyngspredning.

Slægtsnavnet "Agrostis" kommer af græsk "agros"="mark" og hentyder til plantens forekomst på tør bund. Artsnavnet "capillaris" kommer af latin "capillus" = "hår","hovedhår" og hentyder til plantens tynde, fine fremtræden.

Det danske slægtsnavn "Hvene" er et gammelt nordisk/germansk navn, der sandsynligvis betyder "sumpgræs", "voksende på sumpede steder".

Levested

: På lysåben, tør og forholdsvis næringsfattig bund i græsmarker, langs veje etc. Den indgår også i diverse plænegræsblandinger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: