Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: ib jakobsen
    Foto: ib jakobsen
  • Fotograf: ib jakobsen
    Foto: ib jakobsen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Skov-Rørhvene overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig græs med indtil 1,5 meter høje strå.

I modsætning til andre rørhvener er væksten udpræget tueformet og uden lange udløbere.

Bladskederne er trinde og har på højde med skedhinden en karakteristisk krans af hår. Skedehinden er but og 1-3 mm. lang og ofte takket.

Bladoversiderne er lysegrønne, bladundersiderne mørkegrønne.

Småakset er 1-blomstret og dækbladet bærer en 5-10 mm. lang knæbøjet stak. Det har som andre rørhvener hår ved grunden; hos Skov-Rørhvene er hårene korte, kun 1/4-1/2 af dækbladets længde.

Skov-Rørhvene
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: ib jakobsen

Forveksling

: Arten kendes fra andre rørhvener på den tydeligt tueformede vækst og den knæbøjede stak. Hårkransen på bladskederne ud for skedehinden er også et godt kendetegn, der adskiller den fra andre høje, tueformede skovgræsser.

Udbredelse

: Den forekommer hist og her i Nordøstjylland og Det Midtjyske Søhøjland og er ellers sjælden eller manglende.

I den nye rødliste er den karakteriseret som LC - ikke truet.

Skov-Rørhvene - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Skov-Rørhvene blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Rørhvene baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Rørhvene - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Rørhvene - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt (hemikryptofyt) med vindbestøvning. Frøene spredes ved vindslyngspredning.

Det danske og videnskabelige slægtsnavn er forklaret under Bjerg-Rørhvene. Det videnskabelige artsnavn "arundicacea" betyder "rørligende", d.v.s. "som ligner tagrør".

Levested

: Middel næringsfattig bund i løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: