Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Hunde-Hvene overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stråene rager indtil ca. 60 cm. op og har 2-4 knæ; de er oftest knæbøjede, d.v.s. har et knæk ved et knæ nær jorden.

Bladene er 1-3 mm. brede, flade eller indrullede, næsten altid indrullede på de vegetative (ikke aksbærende) skud.

Blomsterstanden er en top, der er ægformet udbredt under blomstringen, efter blomstringen sammentrængt og lidt nikkende.

Småaksene er en-blomstrede og dækbladet bærer en tydelig stak, der er knæbøjet og 2-5 mm. lang.

Skedehinden er forlænget, helrandet og but.

Væksten er varieret tuet og planten fremtræder grågrønt.

Hunde-Hvene har overjordiske, rodslående udløbere, der er intravaginalt forgrenede (d.v.s. forgrener sig inden for bladskederne) og som har karakteristiske totter af sterile sideskud ved leddene. Underjordiske udløbere mangler.

Hunde-Hvene
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Se nøglen ved Stortoppet Hvene

Hunde-Hvene og Sand-Hvene adskiller sig fra andre hvener ved at have tydelig, knæbøjet stak.

Hunde-Hvene adskilles fra Sand-Hvene, som den er tæt beslægtet med og ligner ret meget, ved at have vidtkrybende overjordiske udløbere og mangle underjordiske udløbere. Sand-Hvene har underjordiske, hvidlige udløbere, som har mange hvidlige lavblade, og som forgrene sig ekstravaginalt (d.v.s. forgreningen sker uden for bladskederne, modsat Hunde-Hvenes intravaginale forgreninger).

Den vokser undertiden på samme biotoper som Blåtop. Men denne har tætte tuer og hårkrans i skedehindens sted.

Udbredelse

: Planten er almindelig i Nord-,Midt- og Vestjylland og på Bornholm, temmelig almindelig i Nordsjælland og forekommer ellers hist og her.
Hunde-Hvene - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hunde-Hvene blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hunde-Hvene baseret på Naturbasens observationer:
Hunde-Hvene - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hunde-Hvene - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt (hemikryptofyt), hvis blomster bestøves ved hjælp af vinden, som det er tilfældet for andre græsser. Frøene spredes især ved vindslyngspredning og måske også epizoisk ved hjælp af den knæbøjede stak, der kan hænge ved dyrepelse m.v.

Om betydningen af det videnskabelige og danske slægtsnavn: se Almindelig Hvene.

Det latinske artsnavn "canina" kommer af latin: "canis"="hund" og er nedsættende ment, vel især p.g.a. dens lave foderværdi for græssende dyr. - Det danske artsnavn "Hunde-" har samme betydning.

Levested

: "Overgangsfattigkær" o.a. fugtig næringsfattig bund i tørveenge, moser, enger, ved søbredder, i hængesæk o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: