Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Sandskæg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Sandskæg er flerårig og vokser i tuer med børsteformede, stikkende blade med rødlige bladskeder og indtil 20 cm. høje strå. Toppen er blegt rødviolet og har kun udstående grene ved blomstringen; ellers er den sammenkneben.

Småaksene er 2-blomstrede og unikke blandt græsser: yderavnerne er længere end resten af småakset og har en kølleformet stak, der er adskilt fra resten af småakset ved en hårkrans.

Sandskæg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Forveksling

: Sandskæg er let kendelig på de blågrå, tit rødligt anløbne tuer, børsteformede blade, violette knæ og sammenkneben, kun ved blomstringen udspærret top.

Katteskægs tuer har forneden glinsende strågule bladskeder og blade indtil 25 cm. lange.

Klit-Kambunke har indrullede blade omgivet af optrævlede bladskeder.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder landet over.
Sandskæg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Sandskæg baseret på Naturbasens observationer:
Sandskæg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sandskæg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

Cyronephorus betyder "køllebærende", af græsk koryne="kølle" og phoros="bærende" - sigtende til det ejendommelige småaks´ kølleformede stak. - Canescens betyder "grålig" og sigter til tuernes blågrå farve.

Levested

: Sur og næringsfattig jordbund, især i grå klit ved kysterne og i Jylland også i indlandet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Græsser. Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard - BFN`s Forlag 2009. ISBN: 87-87746-08-05

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: