Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Rød Svingel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Inden for slægten Svingel og her de smalbladede arter er den kendetegnet ved løst tuet vækst og tydelige, ret lange underjordiske udløbere.

Stråene bliver indtil 70 cm. høje, men er ofte lavere.

Grundbladene har røde, fint hårede bladskeder og er børsteformede, sammenfoldede, bløde bladplader med V-formet tværsnit. Stængelbladene er flade, så man kan se de hårede ribber på oversiden, eller evt. rendeformet sammenlagte.

Foryngelsesskuddene er ekstravaginale, d.v.s. ved siden af de gamle bladskeder, hvor Fåre-Svingelgruppen har intravaginale foryngelsesskud, hvor de nye skud kommer op inden for de gamle bladskeder.

Toppen er lidt ensidig og med de nedre grene forlængede; den er udbredt under blomstringen og ellers noget sammenkneben.

Småaksene er ofte rødviolette og glatte til hårede og med 4-7 blomster. Dækbladene har en kort, men tydelig stak i spidsen.

Rød Svingel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Rød Svingel er yderst variabel og rummer en rækker til dels vanskeligt skelnelige former og underarter, der vel i nogle tilfælde fortjener artsrang.

De røde farve i blomsterstanden m.v. kan være svagt udviklede eller manglende.

Forveksling

: Man står sig ved at brug slægtsnøglen til Svingel i Jens Christian Schous bog om Danmarks Græsser.

I felten erkender man ofte Rød Svingel på den løst tueformede til næsten tæppedannende vækst, tit rødlige farver i blomsterstanden, og de tydelige lange underjordiske udløbere.

De bredbladede arter med blade bredere end 3 mm på vegetative skud (Kæmpe-Svingel, Strand-Svingel) skilles let ud på størrelsen. Alle de bredbladede arter undtagen Skov-Svingel har desuden tydeligt skedelukke (bladtænder).

Fåre-Svingel-gruppen har intravaginale foryngelseskud, åbne bladskeder på foryngelesskud og ingen udløbere, og Fåre-Svingel har grågrønne-friskgrønne blade med glatte bladskeder uden rød farve, og tæt tuet vækst uden udløbere.

Inden for Rød-Svingel-gruppen med ekstravaginale foryngelsesskud og lukkede bladskeder på foryngelsesskud udskilles Vej-Svingel på at have tæt tueformet vækst og på helt at mangle underjordiske udløbere. Vej-Svingel har ens børsteformede blade på vegetative skud og blomstrende skud.

Efter Vej-Svingel skal man se på, om de vegetative skuds blade er bløde og spredt hårede (Rød Svingel m.v.) eller om de vegetative skud er stive og tæt hårede (Blågrøn Svingel og Klit-Svingel).

Den ultimative vanskelighed er at skelne Rød Svingel ssp. rubra fra ssp. littoralis (Marsk-Svingel); men den sidste har påfaldende korte strå, hårede bladskeder og mangler helt bladører ("svingelører") som med lidt god vilje kan erkendes hos Rød Svingel.

Udbredelse

: Yderst almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Rød Svingel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Svingel baseret på Naturbasens observationer:
Rød Svingel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Svingel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning som andre græsser.

Etymologi:

Se Fåre-Svingel. Artsnavnet er stort set selvforklarende.

Levested

: Lysåbne græssamfund, græsningsenge, overdrev o.s.v. - En vigtig fodergræs og plænegræs.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: