Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Nikolaj H. Correll
    Foto: Nikolaj H. Correll
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Knold-Rottehale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Knold-Rottehale er ofte en ret spinkel plante, som ligner en lille udgave af Eng-Rottehale, se også denne.

Den bliver 10-40 cm. høj og er tueformet. Modsat hos Eng-Rottehale er der ofte underjordiske udløbere fra tuerne.

Blomsterstanden er en aksagtig dusk med meget kortstilkede ens, 1-blomstrede småaks. Blomsterstanden blver 1-6 cm. lang og er 3- 7 mm. tyk.

Småakset er 2,5-4 mm. langt.

Småaksets 2 yderavner er ens og har en iøjnefaldende brod, hvis længde er ca. 15-25 pct, af småaksets samlede længde.

Stænglens nedre del er løgagtigt opsvulmet (men det er den ofte også hos Eng-Rottehale).

Knold-Rottehale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Stinne Lundgård Lande

Variation

: Variationen er betydelig. Frodige planter kan have en fremtræden, der meget minder om kummerformer af Eng-Rottehale.

Forveksling

: Adskillelsen fra Eng-Rottehale kan være vanskelig:

Hos Knold-Rottehale er yderavnens brod 15-25 pct af småaksets samlede længde, hos Eng-Rottehale 30-50 pct.

Knold-Rottehale har ofte noget opblæst øverste bladskede, der er tydeligt åben i kanten, og sidder ret løst omkring stænglen, hvor den ikke er opblæst og tætsluttende hos Eng-Rævehale. Men denne karakter er ofte vanskelig at iagttage.

Knold-Rottehale har ofte spredt korthåret skedehinde (fladen), hvor den er glat hos Eng-Rottehale, men denne karakter er ogsåtit vanskelig at bruge.

Det ser ud til, at kun Knold-Rottehale kan have underjordiske udløbere fra tuerne, men udløberne er langt fra altid til stede.

Danmarks Græsser angiver at Knold-Rottehale har korthårede bladskeder, hvor de er glatte hos Eng-Rottehale; men det er en karakter som er svær at bruge - især hen på sæsonen, hvor planterne har været udsat for varierende grad af afbidning, slåning og slitage.

Den er svær at adskille fra Eng-Rottehale på vegetative karakterer.

Udbredelse

: Knold-Rottehale er ret almindelig i Nord- og Nordøstjylland samt på Øerne og Bornholm, i øvrigt mindre almindelig. Desuden indgår den i frøblandinger, der udsås i vejrabatter etc.
Knold-Rottehale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Knold-Rottehale har samme blomstringstid som Eng-Rottehales: juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Knold-Rottehale baseret på Naturbasens observationer:
Knold-Rottehale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knold-Rottehale - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs (urt) med vindbestøvning og vindslyngspredning af frøene.

Knold-Rottehale har kromosomtal 2n=14, hvor Eng-Rottehale har 2n=42 og Eng-Rottehale er utvivlsomt opstået ud fra Knold-Rottehale, men der er nu tale om 2 adskilte arter, der ikke krydser.

Det latinske artsnavn "nodosum" betyder "knudret" og hentyder til den opsvulmede nedre stængel; det samme gør det danske navn "knold". Navnebetydningen er i øvrigt den samme som hos Eng-Rottehale.

Levested

: Den forekommer naturligt på tørre, gerne kalkprægede skrænter, hvor forholdene ikke er alt for næringsrige. Man skal være opmærksom på, at den også indgår i udsåede græsblandinger.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN`s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: