Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Fløjlsgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig, løst tueformet græs med en tæt grålig beklædning af korte fløjlshår.

Småakset er 2-blomstret, og der er en kort stak, som ikke rager ud af småakset.

Blomsterstanden er karakteristisk 2-farvet: hvidlig-bleg på den ene side og rødlig-bleg på den anden side.

Fløjlsgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Forveksling

: Fløjlsgræs kendes let på, at hele planten er tæt gråligt fløjlshåret, hvad ingen andre danske græsser er.

Den anden art i slægten Krybende Hestegræs er næsten glat bortset fra de hårede knæ, som den også let kendes på.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog knap så dominerende i næringsrige og intensivt opdyrkede områder.
Fløjlsgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan erkendes året rundt på sin karakteristiske fløjsbehåring. Den blomstrer juni-juli, og i blomstringstiden har områder med meget fløjlsgræs et karakteristisk mat rødligt skær.

Tidsmæssig fordeling

af Fløjlsgræs baseret på Naturbasens observationer:
Fløjlsgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fløjlsgræs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning af blomsterne.

Frøene spredes let med vinden og de omgivende avner tjener som flyveapparat.

Etymologi:

Holcus er et gammelt latinsk navn på en græsart.

Fløjsgræs på grund af den tætte fløjlsbehåring. Lanatus af latin lana - uld sigter også til behåringen.

Levested

: På fugtige enge, vejkanter, skovenge, brakmarker. Den spiller især en rolle som fodergræs på mere mager, fugtig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN`s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Dansk Flora, Signe Frederiksen et al, Gyldendal 2006, ISBN 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: