Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth

Kendetegn

: En ret lille, 4-7 cm. lang, men ret kraftigt bygget regnorm.

Den identificeres ret let i sin typiske form, hvor forenden ned til kønsbæltet er grønlig, ofte over i det irgrønne eller turkise.

De violette pigmenter, som findes hos bl.a. Stor Regnorm, er ikke til stede.

Nøglekarakterne er: pubertetspapillerne på bæltets underkant er 3 skiver, som ligner små sugeskiver (og ikke et sammenhængende bånd).

Når man tager den op i hånden ruller den sig i reglen sammen som i en garnnøgle. Den adfærd har Grå Orm også, men den er endnu mere udpræget hos Grøn Orm, som også ofte er langt livligere.

Grøn Orm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Evald Hansen

Variation

: Den grønne farve på forenden er i reglen tydelig, men kan være mindre udpræget.

Forveksling

: Den grønne farve i forbindelse med den kraftige bygning og ret ringe længde for en regnorm gør i reglen arten let at identificere.

Hvis den grønne farve på forenden er utydelig må man se på nøglekarakteren med 3 skiveformede pubertetspapiller ved bæltets underkant, en karakter som ingen andre danske regnorme har.

Ikke udvoksne dyr kan være vanskelige til umulige at adskille fra andre regnorme.

Udbredelse

: Den er sandsynligvis almindeligt udbredt på passende biotoper i hele Danmark, men gør ikke meget væsen af sig, og er ikke genstand for den store opmærksomhed.
Grøn Orm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Mest i sommerhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Grøn Orm baseret på Naturbasens observationer:
Grøn Orm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grøn Orm - månedlig fordeling

Biologi

: Grøn Orm er hermafrodit som andre regnorme.

Regnorme har hæmoglobin som blodpigment (ligesom patterdyr m.v.). Den grønne farve skyldes et sammenspil mellem det røde hæmoglobin og forskellige pigmenter i den tynde hud.

Levested

: Den findes f.eks. i forbindelse med stærkt omsat, trøsket træ, hvor der også er lidt fugtigt.

Men derudover ved man ikke vanvittigt meget om dens økologiske præferencer.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Der findes en glimrende oversigt med bestemmelsesnøgle til de fleste af de ca. 20 danske arter i Natur og Museum 1997:4 - Regnorme af Caspar Andersen, ISBN 87-8913757-4

Der findes en populær nøgle til briiske arter her: www.opalexplorenature.org...Field-guide-OPAL-online.pdf

Se også:

www.opalexplorenature.org/Earthwormguide

Følgende elektronisk værk på Nettet giver en grundige indføring til regnorme, og har også en nøgle med for britiske arter, der vist omfatter alle kendte danske:

R. W. Sims Eathworms and B. M. Geralds

ISBN: 90 04 07 582 8

books.google.dk/books...

De senest indberettede arter i Naturbasen: