Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Leth
    Foto: Peter Leth
  • Fotograf: Søren M. Rasmussen
    Foto: Søren M. Rasmussen

Kendetegn

: En mindre til middelstor regnorm, der bliver 8-12 cm.

De forreste 10 led er lyst kødfarvede, resten af dyret har grålige nuancer, der dog kan gå over i det brunlige.

Grå Orm og den meget lignende Stor Grå Orm udviser en ret karakteristisk adfærd med at rulle sig nøgleformet sammen, når de generes eller overrasket.

Grå Orm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Evald Hansen

Forveksling

: De beskrevne kendetegn inklusive sammenrulningsadfærden gør det i reglen muligt at henføre til Grå Orm/Stor Grå Orm. De 2 arter har det til fælles, at pupertetspapillen (et lidt aflangt, hævet område) på bæltets underkant har en indbugtning, der gør den delvis 2-delt.

Det er svært at adskille Grå Orm sikkert fra Stor Grå Orm. Men i en god lup eller stereolup kan man se, at kønspapillerne (ses som parvis stillede prikker) på bugsiden er ordnet 1 plus 3 (d.v.s. 1 sæt er fjernet fra de 3 andre sæt) hos Grå Orm og 1 plus 1 plus 1 (d.v.s. de 3 sæt kønspapipiller, der er kun 3, sidder med ens afstand tæt ved hinanden) hos Stor Grå Orm.

Desværre er man ofte nødt til at aflive dyret, hvis man vil foretage en sikker artsbestemmelse. Man kan evt. forsøge sig med at lægge den i køleskab et kvarters tid, så den bliver forholdsvis passiv.

Stor Regnorm er i reglen tydeligt større, er violet pigmenteret og har mørk rygstribe.

Kompostorm har brune, rødbrune og gule farver og lysegule ringe mellem segmenterne.

Udbredelse

: Meget almindelig landet over, også i stiv lerjord. Måske vores almindeligste og mest udbredte regnorm.
Grå Orm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I de lune dele af året, hvor døgnmiddeltemperaturen er over ca. 6 o C.

Tidsmæssig fordeling

af Grå Orm baseret på Naturbasens observationer:
Grå Orm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grå Orm - månedlig fordeling

Biologi

: Dyret er som andre regnorme hermafrodit.

Grå Orm findes udbredt i jordlagene på mark, i have og skov. I tørkeperioder og om vinteren kan den gå i dvale: den skaber et hulrum i typisk nogen dybde, som tætnes med slim indvendigt. Her ligger den tæt nøgleformet sammerullet. Dvale indtræder i langvarige tørkeperioder, og når døgnmiddeltemperaturen kommer under ca. 6 o C.

Levested

: Den findes på mange forskellige biotoper, men er især fremtrædende på agerjord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Der findes en glimrende oversigt med bestemmelsesnøgle til de fleste af de ca. 20 danske arter i Natur og Museum 1997:4 - Regnorme af Caspar Andersen, ISBN 87-8913757-4

Der findes en populær nøgle til briiske arter her: www.opalexplorenature.org...Field-guide-OPAL-online.pdf

Følgende elektronisk værk på Nettet giver en grundige indføring til regnorme, og har også en nøgle med for britiske arter, der vist omfatter alle kendte danske:

R. W. Sims Eathworms and B. M. Geralds

ISBN: 90 04 07 582 8

books.google.dk/books...

De senest indberettede arter i Naturbasen: