Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Patrick Mogensen
    Foto: Patrick Mogensen
  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Johan Kallesen
    Foto: Johan Kallesen

Kendetegn

: Arten har i alt fald tidligere også været kaldt Brandorm grundet de stærkt rødbrune farver.

En mindre til middelstor regnorm, der bliver 5-12 cm lang,

Hovedfarven er rødbrun, og der er tydeligt gullige striber mellem segmenterne, hvilket er et udmærket kendetegn. Undersiden er også mere eller mindre gullig - og segment 9 og 10 regnet fra hovedet har tydeligt gule sider.

Brandorm
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Patrick Mogensen

Forveksling

: De kraftigt rødbrune farver i forbindelse med de tydeligt gullige striber mellem segmenterne gør arten let at kende.

Under andre klimaforhold optræder andre arter af slægten med lignende økologi, men disse ser ikke ud til at forekomme i Danmark.

Dog er det muligt at Eisenia andrei forekommer og anvendes kommercielt. Til forskel fra Eisenia fetida er den ens rødbrunt pigmenteret over det hele, og mangler de lysegule ringe mellem segmenterne og de gule partier andre steder. Den angives at være en mere effektiv nedbryder, fordi den lægger flere æg, som tilmed udvikler sig hurtigere, end Eisenia fetida.

Udbredelse

: Almindelig som husdyr i kompost og også vildt i naturen, hvor dens livsbetingelser er opfyldt.

Den er oprindelig i Europa, og indført til andre verdensdele.

Brandorm - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt, dog inaktiv i kolde perioder, især i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Brandorm baseret på Naturbasens observationer:
Brandorm - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brandorm - månedlig fordeling

Biologi

: Kompostorm er som andre regnorme hermafrodit og befrugtningen af æg foregår efter en gensidig udveksling af sædceller.

Arten forekommer i store mængder i kompostbunker, kompostbeholdere, i hestemøg på rideskoler og under lignende næringsrige forhold, f.eks. hvor der er store ansamlinger af dødt plantemateriale. Arten findes således også ret almindeligt i løvskov.

Den har udstrakt anvendelse ved kompostering af organisk materiale, og må i denne henseende betegnes som et husdyr.

Levested

: Ansamlinger af gødning, plantemateriale, kompost m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Der findes en glimrende oversigt med bestemmelsesnøgle til de fleste af de ca. 20 danske arter i Natur og Museum 1997:4 - Regnorme af Caspar Andersen, ISBN 87-8913757-4

Der findes en populær nøgle til britiske arter her: www.opalexplorenature.org...Field-guide-OPAL-online.pdf

Følgende elektronisk værk på Nettet giver en grundige indføring til regnorme, og har også en nøgle med for britiske arter, der vist omfatter alle kendte danske:

R. W. Sims Eathworms and B. M. Geralds

ISBN: 90 04 07 582 8

books.google.dk/books...

Tidligere har litteraturen på området brugt E. fetida, dernæst E. foetida, og er nu tilbage til at bruge E. fetida. Se fx
"Blakemore R.J. 2008. An updated list of valid, invalid and synonymous names of Criodriloidea and Lumbricoidea (Annelida: Oligochaeta: Criodrilidae, Sparganophilidae, Ailoscolecidae, Hormogastridae, Lumbricidae, Lutodrilidae). In: Ito MT, Kaneko N, eds. A series of searchable texts on earthworm biodiversity, ecology and systematics from various regions of the world. Yokohama: Yokohama University, 1–80."

De senest indberettede arter i Naturbasen: