Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Karsten Madsen
    Foto: Karsten Madsen
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

Kendetegn

: 19-22 cm. Vingefang 37-42 cm. 75-90 g. Kompakt og tætbygget fugl med kort hale, relativt lange ben og langt næb. Næbbet gult om sommeren og mørkt om vinteren. Yngledragten sort med et grønligt og purpur skær. Vinterdragten med kraftige lyse pletter på over- og undersiden. Ungfugle er gråbrune med lysere strube. Æggene lyseblå. Sangen meget varieret og stære kan efterligne andre fugle. I flugten er den korte hale og trekantede vinger karakteristiske.
Stær
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Viggo Madsen

Variation

: Ungfuglene mat gråbrune, der kan gå næsten over i rosa. Sommer- og vinterdragt, se kendetegn. Skift fra sommer- til vinterdragt er fuldstændig, mens skiftet fra Vinter- til sommerdragt kun er spidserne af fjerene (bræmfældning).

Forveksling

: Solsort. Stæren er mere kompakt bygget, har kortere hale og længere ben.

Udbredelse

: Hele landet. Udbredt i Europa østpå til Centralasien. Overalt i Norden inklusiv Island og Færøerne. På Færøerne er stæren en særlig race med påfaldende kraftigt næb og grove ben.
Stær - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hele året. Både stand- og trækfugl. Trækket foregår i februar-marts og september-november.

Tidsmæssig fordeling

af Stær baseret på Naturbasens observationer:
Stær - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stær - månedlig fordeling

Biologi

: Yngletid fra april til juni. Bygger reder i huler, træer, spættehuller og redekasser. 4-6 æg der udruges på 12-14 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 22 dage.

Fouragerer ofte i meget store flokke udenfor yngletiden.

Lever af insekter, orme, snegle, frugter og bær.

Levested

: Holder til både i åbent land, byer, skove og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Tommy Dybbro 2003: Fuglebogen. Politikens Forlag a/s

Niels Haarløv, 1986: Hvirveldyr. Forlaget ASK.

De senest indberettede arter i Naturbasen: