Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

Atlas

: Glat Rottehale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Glat Rottehale har tueformet vækst, og der er ofte meget korte underjordiske udløbere. Stråene bliver indtil 60 cm. høje.

Bladene er indtil 20 cm. lange og indtil 5 mm. brede og med ret karakteristiske hvidlige kanter, der er tydeligt ru.

Småakset har som hos andre arter i slægten 1-blomstret og har 2 lige store yderavner, der hver har en tydelig brod, så småakset fretræder "2-spidset"; yderavnernes ryg er kort stivhåret, ikke langhåret som hos Eng- og Knold-Rottehale.

Blomsterstanden er en dusk, der til forskel fra forholdene hos andre arter i slægten er tydeligt grenet (ses let ved at bøje den over en finger).

Glat Rottehale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Forveksling

: Glat Rottehale kan let kendes fra andre arter i slægten på den grenede dusk. Den kan have en vis overfladisk lighed med arter af Rævehale. men disse har knæbøjet stak fæstnet til yderavnens ryg og er uden den lange brod på hver af yderavnerne, som får småakset til at fremtræde 2-spidsede.

Udbredelse

: Det er en sydøstlige art, som henregnes til gruppen skovsteppearter. I Danmark er den temmelig sjælden på Sjælland og i dele af Fyn og Nord- og Nordøstjylland. Ellers er den sjælden eller fraværende.
Glat Rottehale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Glat Rottehale blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Rottehale baseret på Naturbasens observationer:
Glat Rottehale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Rottehale - månedlig fordeling

Biologi

: Glat Rottehale blomstrer maj-juni. Den har som de øvrige arter i slægten vindbestøvning og vindslyngspredning af frøene.

Det latinske artsnavn "phleoides" betyder "rottehaleagtig", hvilket jo ikke er forkert, når man ved Rottehale forstår en græsslægt. Det danske artsnavn "glat" hentyder til, at planten er helt eller næsten uden hår, hvad de øvrige arter i slægten dog også ofte er.

Levested

: Den findes typisk på næringsfattigt og ofte kalkholdigt overdrev og andre typer af næringsfattigt, ugødsket græsland. Den vokser ikke sjældent på kæmpehøje.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: