Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

Atlas

: Eng-Byg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig aksgræs med ret mange golde skud og underjordiske udløbere.

Har oprette, indtil 80 cm. lange stængler og vokser i løse, grågrønne tuer.

Småaksene er af den for byg karakteristiske type, hvor de sidder i grupper på 3 i hovedakset. De midterste er fertil og sideblomsterne golde og siddende på korte stilke. Yderavnerne er staklignende og 10-12 mm. lange.

Akset er 3-5 cm. langt og med oprette til lidt udspærrede stakke.

Der er der er stængelomfattende bladører ved bladgrunden.

Forveksling

: Den kan forveksles med især Gold Byg og Strand-Byg.

Gold Byg har også bladører ved stænglen, men er enårig uden udløbere og golde skud, Gold Byg har noget oppustede øvre bladskeder, hvad Eng-Nygikke har, og længere stakke. Gold Nyg vokser i reglen ruderalt, og ikke i "gamle" naturtyper som strandeng.

Strand-Byg har ikke stængelomfattende bladører og oppustede bladskeder, hvor i alt fald de nedre er hårede.Strand-Byg er ofte grenet fra grunden.

Udbredelse

: Den er efterhånden temmelig sjælden på grund af tilgroning af strandengsbiotoperne, og forekommer især ved kysterne mod syd på Øerne og i Sønderjylland.
Eng-Byg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Byg baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Byg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Byg - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning, og vegetativ formere med underjordiske udløbere.

Levested

: Tørre strandenge og strandoverdrev og i marsken.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: