Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Pierre Thierry
    Foto: Pierre Thierry
  • Fotograf: Pierre Thierry
    Foto: Pierre Thierry
  • Fotograf: Eva Scheel
    Foto: Eva Scheel

Atlas

: Gold Byg overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En ugrenet indtil 40 cm. høj (ofte lavere) græs fra byg-slægte med den karakteristiske aksstruktur, hvor småaksene sidder 3 og 3 sammen.

Aksene er lysegrønne til gullige og har ca. 2 cm. lange stakke, der bliver udspærrede ved modning.

Gold Byg
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Forveksling

: Man får ofte øje på Gold Byg på grund af dens ruderale forekomst langs vejkanter, på byggetomter o.s.v. hvor der som regel ellers kan forekomme Egernhale-Byg og 2- og 6-radet Byg.

I tvivlstilfælde bør an anvende nøglen i Jens Christians Schous Danmarks Græsser.

De dyrkede 2- og 6-radet Byg har meget længere, 10-15 cm. lange stakke.

Egernhale-Byg har tydelige længere stakke, som bliver 5-8 cm. og er tydeligt glinsende.

Eng-Byg ligner en del, men er flerårig, med mange vegetative skud og underjordiskeudløbere (hos den enårige Gold Byg har så godt som alle planter aks). Eng-Byg har 9-14 mm. lange staklignende yderavner.

Den sjældne Strand-Byg mangler seglformede ører og randbørsterpå yeravnen, som Gold Byg har.

Fra hovedformen Gold Byg Hordeum murinum afviger Hordeum murinum ssp. leporinum ved at have midterblomsten i gruppen af småaks tydeligt kortere end de 2 sidestillede.

Udbredelse

: Almindelig i Danmark, især i byområder. Den kan lokalt være meget talrig.
Gold Byg - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har en lang blomstringstid maj-september.

Tidsmæssig fordeling

af Gold Byg baseret på Naturbasens observationer:
Gold Byg - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gold Byg - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig græs med vindbestøvning.

Etymologi:

Hordeum er det gamle latinske navn for byg.

Kun det midterste småkaks i aksgrupperne på 3, er frugtbart og hunligt, de 2 sideaks er hanlige eller golde.

Murinum betyder på latin muse-, "brugbar for mus" og er nedsættende ment, da romerne bemærkede, at den var uanvendelig i brødkorn. Det danske navn har en lignende gennemskuelig nedsættende betydning.

Om slægtsnavnet Byg:

Op gennem historien blev byg mere eller mindre synonymt med "korn".

Den Store Danske Ordbog har:

"oldnordisk bygg, oldengelsk beo af en indoeuropæisk rod med betydningen vokse, trives, beslægtet med bo "

Levested

: Vejkanter, parker, byggepladser, industriområder, baneterræn o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: