Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Almindelig Rapgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vigtige karakterer: løst tueformet, grøn eller violet blomsterstand, lang og tilspidset skedehinde på de blomstrende skud (men kort på de vegetative). Stængen er ru foroven.

Med slægtens karakteristica: skarpt kølede, ret fåblomstrede og stakløse småaks. langgrenet, uspærret top og bådformet bladspids.

Stænglen er trind, ret tydeligt ru foroven.

De nedre bladskeder er kølformet sammentrykte.

Småakset er 2-4 mm. langt og med 2-5 blomster, Det er grønt eller delvis violet.

Almindelig Rapgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Bindholt

Forveksling

: Med lidt øvelse kan Almindelig Rapgræs kendes fra andre arter i slægten på at have strå, der er tydeligt ru at føle på, især foroven.

Eng-Rapgræs har kort, afskåret skedehinde.

Fladstrået Rapgræs har mere kortgrenet, tættere top og tydeligt ovalt sammentrykt stængel.

Stortoppet Rapgræs (som er en væsentlig forvekslingsmulighed især i fugtige områder i enge og moser) har purpur til purpurbrunt bånd på yderavnen, nopret-ru grene til småaksene (men ikke-ru hovedstængel) og en langt finere, mere graciøs top, der i reglen gør det muligt at spotte arten på nogen afstand. - Skedehinden er 2-3 mm. lang, men afskåret foroven. Stråene er ofte grenede.

Enårig Rapgræs er langt lavere og med kortere blomsterstand og kan i tvivlstilfælde i reglen kendes på sine tværbølgede blade.

Udbredelse

: Meget almindelig i hele landet, en af vore almindeligste græsser.
Almindelig Rapgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig Rapgræs blomstrer juni-juli, og kan undertiden træffes blomstrende i milde vintre. - Den kan ses vegetativt i en stor del af året.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Rapgræs baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Rapgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Rapgræs - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Rapgræs er flerårig. Som for de øvrige græsser har den vindbestøvning.

Levested

: Med et bredt økologisk spektrum, men ofte ved næringsrige forhold: haver, moser, enge, græsmarker, grøfter, vejkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: