Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen

 Figur

Atlas

: Tæppegræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Tæppegræs har indtil ca. 1/2 meter høje strå og karakteristisk korte, brede blade med kappeformet spids.

Hele planten, inklusive bladene, er mat lysegrøn.

Bladene er korte på udløberne og skuddene: 5-10 cm. x 3-12 mm. og noget længere, indtil 25 cm., på hovedstænglen; de har kappeformet/bådformet spids.

Bladskederne er delvis rørformet sammenvoksede (ca. halvt op) som i hejreslægterne. De er glatte, sammentrykte og kølede.

Blomsterstanden er en top, som bliver indtil ca. 20 cm. lang. Toppens sidegrene er iøjnefaldende vandret udspærrede, omtrent som hos Udspærret Annelsgræs (Puccinellia distans).

Småaksene er ca. 4 mm. lange. stakløse, ovale, 1-3-blomstrede, grønne til gulbrune og ofte med et violet skær. Dækbladene er 2-3 mm. lange og 3-nervede. Yderavnerne af på karakteristisk vis af forskellig størrelse, hvor den nedre er ca. 1 mm. lang og den øvre 2-2,5 mm.

Den danner tætte bevoksninger ved hjælp af sine lange rodslående udløbere, ofte danner den karakteristiske tæpper ud over vandfladen.

Tæppegræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Når man har lært Tæppegræs at kende, genkender man den let visuelt, ofte på betydelig afstand. Der er flere græsser, der kan vokse i tæpper på fugtige steder og ud over vandfladen, men de har ikke de korte, brede blade med kappeformet/bådformet spids. (Tandet Sødgræs, der også vokser fugtigt, har også korte blade, men de er blågrønne og uden den kappeformede spids; småaksene er mangeblomstrede og planten giver et helt andet helhedsindtryk).

Overfladisk kan den måske forveksles med især Kryb-Hvene og Knæbøjet og Gul Rævehale, men de 2 sidste er duskgræsser (eller rettere: med en tæt sammentrængt, næsten aksagtig dusk) og ingen af dem har blade med kappeformet spids.)

Udbredelse

: P.g.a. den intensive landbrugsdrift og aftagende kreaturgræsning er Tæppegræs efterhånden ret sjælden i Danmark. - Hyppigst ser den ud til at være i Thy og Vendsyssel.
Tæppegræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Tæppegræs blomstrer juni-august. Den er ret let at kende vegetativt uden for blomstringstiden (våde voksesteder, brede blade, kappeformet bladspids og tæppeformet vækst).

Tidsmæssig fordeling

af Tæppegræs baseret på Naturbasens observationer:
Tæppegræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tæppegræs - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt, der som næsten alle andre græsser har vindbestøvning af blomsterne. Frøene (nødder som hos andre græsser) spredes ved vindslyngspredning og med vand.

Det videnskabelige slægtsnavn "Catabrosa" kommer af græsk "katabrosis", som betyder "opæden", "nedsvælgen" og hentyder til, at planten ædes med begærlighed af kvæget p.g.a. dens kødfulde, saftige konsistens. Artsnavnet "aquatica" betyder "voksende i vand".

Det danske navn "Tæppegræs" hentyder til at den danner, store sammenhængende græstæpper på våde steder, ofte ud over vandfladen.

Levested

: Lysåbne, våde, næringsrige, dyndede steder ved væld, i grøfter, branddamme o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN`s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: