Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Gert S Laursen
    Foto: Gert S Laursen
  • Fotograf: Helle Krogsgaard
    Foto: Helle Krogsgaard
  • Fotograf: jens veilgaard vendelbo
    Foto: jens veilgaard vendelbo

Kendetegn

: Længde 12-13 cm. En lille sisken i sorte, gule og grønne tegninger. Har et gult vingebånd omkranset af sorte dækfjer. Har tydelig gul overgump og gule halesider. Hannen har sort isse og hage. Hunnens isse er grågrøn.
Grønsisken
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Høøg Mikkelsen

Forveksling

: Kan forveksles med lille- og stor gråsisken, gulirisk og grønirisk.

Udbredelse

: Udbredt I hele landet.
Grønsisken - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan ses hele året. De danske ynglefugle er strejf- eller trækfugle. Om vinteren gæstes Danmark af fugle nordfra og der kan forekomme egentlige invasioner om vinteren ved fødemangel i Skandinavien.

Tidsmæssig fordeling

af Grønsisken baseret på Naturbasens observationer:
Grønsisken - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grønsisken - månedlig fordeling

Biologi

: Hovedføden er frø fra el og birk og man finder ofte store flokke af grønsiskener i disse træer om vinteren. Kan her fouragere i flok med gråsiskener. I yngletiden er grønsisken tilknyttet nåleskov, hvor hovedføden er koglefrø. Kan, som andre finker, også tage insekter om sommeren.

Levested

: Nåleskov, blandingsskov o.l. med el eller birk.

De senest indberettede arter i Naturbasen: