Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Vindis
    Foto: Per Vindis
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur

Kendetegn

: Længde 14-15 cm. Den sjældneste og lettest kendelige af de 3 korsnæb-arter. Ligner Lille Korsnæb, men har slankere næb og to brede hvide vingebånd. Vingen har desuden også hvide tertiærspidser.

Sangen er hurtig og varieret med både enkelte klare fløjt og snerrende strofer. Kaldet er et friskt -tjikk-tjikk-tjikk- og afviger fra både Lille og Stor Korsnæbs gypp-gypp ved at være mere blødt og lysere i tonen. Fra flyvende flokke høres også en lidt ringlende, ryleagtig trille. Desuden et nasalt, kvækerfinkeagtigt -eeeeeuut-. Man taler om gråsiskenkaldet og trumpetkaldet - begge kald kan høres på de to nederste filer på denne lydoptagelse: www.xeno-canto.org/XCspeciesprofiles.php

Hvidvinget Korsnæb
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Variation

: Kun ringe variation.

Forveksling

: Kan forveksles med Lille og Stor Korsnæb, men disse har ikke hvide vingebånd.

Udbredelse

: Kan træffes i hele landet under invasionsår.

Er i øvrigt udbredt fra det østlige Finland gennem tajgaen til Stillehavet og i Nordamerika.

Hvidvinget Korsnæb - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Meget sjælden gæst i Danmark, primært fra oktober til marts. Ses især i invasionsår, når der er fødemangel i yngleområdet. Seneste invasionsår var 2002. I invasionsår ses arten allerede fra juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidvinget Korsnæb baseret på Naturbasens observationer:
Hvidvinget Korsnæb - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidvinget Korsnæb - månedlig fordeling

Biologi

: Hvidvinget Korsnæb lever især af lærkekogler og bruger det specielle næb til frigøre frøene.

Levested

: Nåleskove.

De senest indberettede arter i Naturbasen: