Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Benny Frandsen
    Foto: Benny Frandsen
  • Fotograf: Anders  Sydney Jensen
    Foto: Anders Sydney Jensen
  • Fotograf: Kjeld Ottsen
    Foto: Kjeld Ottsen

Kendetegn

: Gråsisken sp. er en fællesbetegnelse for to arter der først for nylig splittet op i to selvstændige arter: Lille Gråsisken og Stor Gråsisken. Det kan være svært at se forskel på de to finkearter, men begge arter har en rød pande og sort hage. Voksne hanner har rødt bryst. Fjerdragten er grålig/brunlig og mørkstribet. Klik på de to arter herunder for yderligere artsspecifikke kendetegn.
Gråsisken sp.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Finn Nielsen

Forveksling

: Kan især forveksles med Hvidsisken.

Udbredelse

: Lille Gråsisken er udbredt i hele landet, men de største tætheder findes i Jylland. Stor Gråsisken kan træffes i hele landet i træk og vintertiden.
Gråsisken sp. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille Gråsisken kan ses hele året, men de fleste danske ynglefugle trækker sydpå om vinteren. Stor Gråsisken er almindelig som træk- og vintergæst fra oktober til april. Ses ofte i invasioner når der er fødemangel nordpå.

Tidsmæssig fordeling

af Gråsisken sp. baseret på Naturbasens observationer:
Gråsisken sp. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gråsisken sp. - månedlig fordeling

Biologi

: Lille Gråsisken har rede især i nåletræ. Lever især af fyrekogler og frø fra lyng, pil og græsser o.l. Stor Gråsisken lever især af frø fra birk og el. Småflokke ses ofte fouragere i disse træer.

Levested

: Lille Gråsisken lever i nåletræsplantager og løvkrat. Stor Gråsisken ses oftest i Birkeskove. Den yngler ikke i Danmark, men længere nordpå i Norge, Sverige, Finland og Rusland.

De senest indberettede arter i Naturbasen: