Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jesper Juel Pedersen
    Foto: Jesper Juel Pedersen

Atlas

: Mose-Bunke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Mose-Bunke er tæt tueformet og har indtil meterhøje strå. Blomsterstanden er stor og udbredt og med sølvagtig-violet-gulbrun bredtræden.

Som karakteristisk for slægten er småaksene 2-blomstrede. Dækbladene har en kort, lige stak, der ikke rager ud af småakset.

Bladene har lang og smal bladplade, der på oversiden er dybt furet og meget ru og på undersiden glat. Bladene er skarpe i kanten og med markante ribber, viser sig som lyse striber, bår bladene holdes op mod lyset. - De ligner "lakridsbændler" og gør planten karakteristisk og let at kende.

Mose-Bunke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Forveksling

: Når man bemærker sig den kraftigt tueformede vækst og "lakridsbændelbladene" med ophøjede ribber, så er der ikke indlysende forvekslingsmuligheder.

Bølget Bunke og Fin Bunke har meget smallere blade uden "bændellakridsstruktur".

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Mose-Bunke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli, men tuerne kan erkendes året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Mose-Bunke baseret på Naturbasens observationer:
Mose-Bunke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Mose-Bunke - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning.

Etymologi:

Det latinske slægtsnavn Deschampsia er efter den franske læge og naturforsker H. Deschamps (18. årh.). Caespitosa betyder "voksende i tuer", "Mose-" hentyder til de i reglen fugtige voksesteder.

Levested

: Lidt fugtig bund i moser, skove, på enge o.s.v. Men den har en bred økologisk amplitude, og kan findes også på mere tørre lokaliteter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: