Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Kryb-Hvene overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Kryb-Hvene har indtil ca. 70 cm. høje strå, der ofte er knæbøjede.

Bladene er 2-8 mm. brede og grågrønne/blågrønne.

Blomsterstanden er en sammenkneben top med ru grene, der dog er lidt mere udspærret under blomstringen.

Småakset er 1-blomstret og dækbladet er i reglen uden stak. Blomsterstanden fremtræder ofte brunlig-brunviolet, i reglen med mørkere kulør end hos Almindelig Hvene.

Skedehinden er forlænget og spids.

Væksten er tæppeagtig, og planten danner lange, overjordiske og rodslående udløbere. Underjordiske udløbere mangler i reglen, og når de forekommer, er de ganske korte og med kun 1-3 lavblade.

Kryb-Hvene
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Dækbladet kan have en meget lille stak. I blomstring varierer toppen fra forholdsvis udspærret til ret sammentrængt; uden for blomstringstiden er toppen altid sammentrængt.

Forveksling

: Almindelig Hvene har ganske kort, afskåret skedehinde og i reglen lange underjordiske udløbere.

Hunde-Hvene og Sand-Hvene har småaks med tydelig stak på dækbladet.

Stortoppet Hvene er tydeligt grovere i væksten og har tykke, underjordiske udløbere og takket skedehinde, der ikke er så tilspidset som hos Kryb-Hvene.

Udbredelse

: Yderst almindelig landet over.
Kryb-Hvene - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Kryb-Hvene baseret på Naturbasens observationer:
Kryb-Hvene - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Kryb-Hvene - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt (hemikryptofyt), hvis blomster bestøves ved hjælp af vinden. Frøene spredes ved vindslyngspredning, ligesom der ofte er kraftig vegetativ formering ved de overjordiske, rodslående skud.

De videnskabelige slægtsnavn "Agrostis" kommer af græsk "agros"="mark" og hentyder til plantens forekomst på tør bund. Det latinske artsnavn "Stolonifera" betyder "forsynet med udløbere" (stoloner).

Det danske slægtsnavn "Hvene" er et gammelt nordisk/germansk navn, der sandsynligvis betyder "sumpgræs", "voksende på sumpede steder". Det danske artsnavn: "Kryb-" hentyder til planten krybende vækst, udbredende sig med de lange, rodslående, overjordiske udløbere.

Levested

: På ofte lidt fugtig, ofte vandlidende bund: enge, strandsumpe, søbredder, vejkanter, ruderater, vandlidende marker etc. Den kan findes både på relativ næringsfattig og næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: