Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Almindelig Rajgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En flerårig græs med tueformet vækst. Stråene er sædvanligvis ugrenede bliver indtil 60 cm. høje og har iøjnefaldende kantstillede småaks, hvor de flade småaks smalle side vender ind mod stænglen.

Småaksene er i reglen stakløse, men kan en sjælden gang have korte stakke.

Småaksene er normalt 5-15 mm. lange og med blomsterne indtil 10 i tal. Småaksets yderavne er meget kortere end småakset og dets spids i niveau med det nærmeste dækblads spids.

Når Almindelig Rajgræs optræder vegetativt eller ses på afstand, er et vigtigt vejledende feltkendetegn det skinnende sølvagtige skær, som græsbevoksninger med meget Almindelig Rajgræs har.

Almindelig Rajgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Forveksling

: Den eneste vigtige forvekslingsmulighed er med Italiensk Rajgræs, som dog let kendes på, at alle småaks er langstakkede og yderavne, der er endnu kortere end en hos Almindelig Rajgræs, idet den er tydeligt kortere end end til spidsen af det nærmeste dækblad.

Kortstakkede former af Almindelig Rajgræs kan være hybrider med Italiensk Rajgræs.

Almindelig Rajgræs kan danne hybrider med Eng-Svingel, der habituelt ligner Almindelig Rajgræs, men har et varierende antal sidegrene, hvor akset hos Almindelig Rajgræs er ugrenet.

Det kendes let fra arter af Kvik på, at disse har den flade side af småakset vendt ind mod stænglen.

Udbredelse

: Yderst almindelig i hele landet.
Almindelig Rajgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Rajgræs baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Rajgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Rajgræs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning af blomsterne.

Almindelig Rajgræs er en af vore vigtigste fodergræsser og plænegræsser.

Etymologi:

Slægtsnavnet Lolium betegnede i oldtiden en ondartet ukrudtsplante i kornet, der sandsynligvis var Giftig Rajgræs (L. temulentum). Det latinske artsnavn perenne betyder "vedvarende gennem hele året", af per=gennem og annus=år).

Levested

: På græsningsenge og plæner og også vildtvoksende.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: