Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Allan Kristoffersen
    Foto: Allan Kristoffersen
  • Fotograf: Karsten Madsen
    Foto: Karsten Madsen

Atlas

: Bølget Bunke overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Bølget Bunke har tuet vækst, bløde børsteformede blade og indtil 50 cm. høje strå med stedse udspærret top med hårfine, bølgeformet bugtede grene. Småaksene er rødbrune og sølvskinnende og med delvis gennemsigtige yderavner.

Småaksene er toblomstrede og dækbladene har knæbøjet stak, der rager uden for småakset.

Skedehinden er but afrundet og 1-3 mm. lang.

Slægtskarakteristisk er at dækbladene har en hårkrans ved grunden.

Bølget Bunke
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: ib jakobsen

Forveksling

: Mose-Bunke har kraftigere vækst, kraftigere tuer og de velkendte ret brede blade med ophøjede ribber (som "bændellakrids").

Fin Bunke har endnu smallere blade, mere grågrøn kulør og skedehinde, der er 3-8 mm. lang og sylformet tilspidset. - En god skillekarakter er, at den/de midterste spidser på yderavnen er længst hos Bølget Bunke, hvor de yderste tænder er længst hos Fin Bunke.

Udbredelse

: På egnede voksesteder i hele landet. Meget almindelig i sandjordsegne, ellers almindelig-temmelig almindelig.
Bølget Bunke - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Bølget Bunke baseret på Naturbasens observationer:
Bølget Bunke - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bølget Bunke - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning.

Etymologi:

Deschampsia er efter den franske botaniker H. Deschamps (1800-tallet). Flexuosa er "bølget", bugtet.

Grundbetydningen af Bunke er dynge, mængde, klase, klynge - og sigter til den rigtblomstrede blomsterstand.

Levested

: Næringsfattig sand- og morbund i klitter, på heder og i skov. Den begunstiges dog af kvælstofnedfaldet over for Hedelyng. I frugtbare egne findes den ofte mest på oldtidshøje.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Græsser. Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard - BFN`s Forlag 2009. ISBN: 87-87746-08-05

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: