Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Peter Christensen
    Foto: Peter Christensen
  • Fotograf: Karin Blendstrup Jensen
    Foto: Karin Blendstrup Jensen

 Figur

Atlas

: Løg-Rapgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stråene er tynde og med udpræget opsvulmet løgagtig basis

Den vokser i mindre, ret tætte tuer, som fremkommer ved at de grundstillede knolde (løg) danner sideknolde. Stråene er med 2-4 knæ.

Blomsterstanden er ret smal og med karakteristisk topspirende 3-5 mm. lange småaks.

Dækbladet er ca. 3 mm. og med lange uldhår ved basis.

Skedehinden er 2-3 mm. og but-afrundet.

Løg-Rapgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Man får ofte øje på planten p.g.a. de topspirende småaks, et fænomen, der dog også forekommer nu og da hos andre græsser, der ikke ligner, f.eks. almindelig Hundegræs.

Når man har identificeret planten som hørende til slægten rapgræs, er den ret karakteristisk med sin løgformede grund og topspirende småaks.

Udbredelse

: Løg-Rapgræs findes hist og her på Bornholm (også Christiansø) og er ellers meget sjælden i Danmark.

Den er dog lidet iøjnefaldende og overses sikkert nu og da.

Det er en sydlig og sødøstlig art, og Danmark befinder sig på dens klimatiske nordgrænse. linnaeus.nrm.se...poabulv.jpg

Løg-Rapgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomsterstanden udvikles maj-juni. De øvre dele visner ofte væk i tørkeperioder, hvor de opsvulmede, saftige løg, så sidder tilbage ved jordoverfladen.

Tidsmæssig fordeling

af Løg-Rapgræs baseret på Naturbasens observationer:
Løg-Rapgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Løg-Rapgræs - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning og vegetativ formering med sideløg og affaldende, topspirende småaks. Frugtsætningen er i reglen ret dårlig.

Etymologi:

Poa er græsk for græs. Bulbosa er løgagtig.Forstavelsen "rap" i rapgæs formodes at stamme fra norsk: rape: "små fjeldbuskvækster" eller jysk "rappe": gren af lyngbysk. Altså omtent "ris" (birkeris, lyngris). Betydningen af "løg" er som det videnskabelige navn.

Levested

: Den findes på tør, åben bund på overdrev, i havneterræn, på jernbaneskrænter o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-

De senest indberettede arter i Naturbasen: