Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Enårig Rapgræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vigtige kendetegn: korte, ret brede blade med bådformet spids. Bladene er oftest tværbølgede, især nær strået.

Med slægtens karakteristika: kantede (tveæggede)fåblomstredesmåaks og sammentrykt, ofte tveægget bladskede.

Enårig Rapgræs er en ret spæd plante, der næppe bliver over 20 cm. høj. Den vokser i småtuer.

Toppen er kun 3-5 cm. lang, ret udspærret og med 3-5 mere eller mindre nedadrettede grene.

Dækbladet i blomsten er ca, 3 mm. langt og med lysegul rand.

Bladskederne er ofte lukkede ret langt op.

Enårig Rapgræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Egon Krogsgaard

Variation

: Meget variabel. Ikke-blomstrende kummerformer er almindelige.

Forveksling

: Inden for slægten kendes planten ret let på de tværbølgede blade og den spæde vækst.

Den ligner Lav Rapgræs, som i Danmark kun er fundet enkelte steder på Bornholm. Lav Rapgræs har blade, der ikke er bølgede, og desuden har den mange enligt siddende småaks især forneden i toppen, hvor Engårig Rapgræs har småaks, der i reglen sidder et par stykker sammen. Lav Rapgræs er flerårig og med rodslående over- og underjordiske udløbere.

Blågrøn Rapgræs kan ligne, men er grågrønne-blågrønne blade, som ikke er tværbølgede, og ofte hår ved skedelukket.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Enårig Rapgræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan træffes blomstrende næsten hele året, også i milde perioder om vinteren. Hovedblomstringstiden er april-november.

Tidsmæssig fordeling

af Enårig Rapgræs baseret på Naturbasens observationer:
Enårig Rapgræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Enårig Rapgræs - månedlig fordeling

Biologi

: En i reglen enårig græs, der som andre græsser har vindbestøvning af blomsterne.

Etymologi:

"Poa" er græsk for "græs", annua betyder engårig.

M.h.t. det danske navn, så er Rapgræs muligvis afledet af det samme som oldnordisk "hrapi"="dværg-birk" sigtende til den lave, nedliggende vækst.

Levested

: Ofte kulturprægede voksesteder: haver, bede, græsplæner, vejkanter, hjulspor, søbredder, agerjord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BNFS Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: