Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Fåre-Svingel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Fåre-Svingel danner tætte tuer uden udløbere og med børsteformede blade og indtil 30 cm (sjældent 50 cm) høje strå.

Toppen er kortgrenet, noget sammentrængt og kun udspærret under blomstringen.

Tuerne er omgivet af gamle, visne blade, der bliver siddende længe omkring tuen.

De friske blade er tæt sammenfoldede, 0,3-0,5 mm brede fra midtnerve til rand, grågrønne-friskgrønne og med ru til korthåret bladoverside. Bladskederne er åbne, glatte og blege.

Akset er 4-8 blomstret og småakset har tydelig stak. Dækbladene er ru til korthårede.

Fåre-Svingel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: Bakke-Svingel har blågrønne blade og strågule bladskeder og større tuer. Bladene er 0,6-1,2 mm. brede.

Finbladet Svingel har lysegrønne småaks og manler stak på dækbladet og har kun 0,2-0,4 mm. brede blade.

Rød Svingel er løst tueformet til tæppedannende og har underjordiske udløbere. Dens bladskeder er oftest fint hårede og rødlige.

Baltisk Svingel er større af vækst og danner tætte tuer med gamle, strågule bladskeder.

Udbredelse

: Almindelig til meget almindelig i næringsfattige områder, ellers knap så almindelig. I intensive landbrugsområder er den fraværende eller kan evt. findes på oltidshøje.
Fåre-Svingel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni og de karakteristiske tuer kan ses i det meste af vækstsæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Fåre-Svingel baseret på Naturbasens observationer:
Fåre-Svingel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fåre-Svingel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig græs med vindbestøvning og vindslyng- eller dyrespredning af frøene, hvor stakkene kan få dem til at hænge ved dyrepelse m.v.

Etymologi:

Festuca betyder græsstrå på latin. Svingel hidrører fra en betydningsforskydning fra sandsynligvis Giftig Rajgræs, hvis gift kunne bevirke svimmelhed: svinge-dingle. Ovina: "hørende til får" fordi den ofte er en vigtig græs for græssende får i næringsfattige områder.

Levested

: Næringsfattig bund på heder, overdrev, strandoverdrev, oldtidshøje, grå klit m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: