Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen

Atlas

: Eng-Havre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et indtil meterhøjt udpræget tueformet græs. Blade og strå er uden hår, men mere eller mindre ru.

Bladene er rendeformede, ru på kanten og blågrønne på oversiden - i alt fald som unge.

Bladskederne er som unge lukkede som hos Hejre-slægterne, men splitter snart op.

Toppen er tæt, næsten duskagtig, kun lidt mere udspærret under blomstringen.

Småaksene 3-7 blomstrede er purpurbrogede og der er 1-2 mm. lange hår på småaksets akse (rachilla). Alle blomster, undtagen de rudimentære, har en knæbøjet stak.

Eng-Havre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: På ældre mere eller mindre indtørrede planter kan man ikke elle kun vanskeligt se den blågrønne farve på oversiden af de rendeformede blade, som man så let spotter yngre planter på.

Forveksling

: Eng-Havre kendes på den tueformede vækst og de rendeformede, på oversiden blågrønne blade - samt den ret sammenknebne top, hvor alle blomster i de 3-7 blomstrede småaks har stak.

Draphavre er også tueformet, men har sædvanligvis kun 2 veludviklede blomster i småakset, og kun 1 af blomsterne har veludviklet stak. Draphavre har sølvskinnende top og småaksene sidder flere i samme etage, hvad de ikke gør hos Enghavre. Draphavre har heller ikke håret akse i småakset.

Dunet Havre vokser i meget løsere tuer og har blade og bladskeder, der er blødhårede. Dunet Havre har kun 2-3 (sædvanligvis 2) stakbærende blomster i småakset. Dunet Havre har but skedehinde, hvor den er spids hos Enghavre (men den karakter kan være vanskelig at bruge på lidt ældre planter).

Den kan måske også forveksles med Opret Hejre, der også står i tætte tuer og kan findes på samme voksesteder som Enghavre. Men Opret Hejre har flere blomster i småakset (4-14), kortere stak der ikke er knæbøjet og hårede bladskeder.

Udbredelse

: Hist og her til temmeligt almindelig i egne med kalkrig jordbund, ellers ret sjælden. Hyppigheden ser ud til at være vigende.
Eng-Havre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Eng-Havre baseret på Naturbasens observationer:
Eng-Havre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Eng-Havre - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig tueformet græs, hvis blomster som for andre græssers vedkommende bestøves af vinden.

Etymologi:

Slægstnavnet Helictotrichon betyder "med snoet stak". (Græsk: heliktos = snoet og thrix=børstehår)

"Havre" hidrører fra, at Eng- og Dunet Havre tidligere anbragtes i samme slægt som Almindelig Havre.

Pratense betyder "voksende på enge".

Levested

: Planten er moderat kalkelskende og findes ofte i grusgrave og kalkgrave, på kalkholdige overdrev og tørre enge.

I intensive landbrugsområder er den ret sjælden, men kan have refugier f.eks. på gravhøje.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Græsser, BNF, Trykkeriet Friheden, Jens Christian Schou, 2009, ISBN: 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: