Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang
  • Fotograf: Dan Hua Wang
    Foto: Dan Hua Wang

Atlas

: Guldhavre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Et løst tuet og indtil 80 cm højt, opret græs.

Bladene 2-5 mm brede og hårede.

Skedehinden er kort, indtil 2 mm, afskåret og med tydelige tænder.

Blomstestanden er indtil 15 cm lang og top- til løst duskformet. Den er skinnende gylden, og ofte med blå-violette toner.

Småaks 2-4 blomstrede. Dækbladene har smalt tokløvet spids og indtil 9 mm lang stak.

Guldhavre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Morten Kofoed-Hansen

Variation

: Ingen af betydning for bestemmelsen.

Forveksling

: Den skinnende gyldne top og den tydeligt tandede, korte skedehinde er gode kendetegn.

Arter af havre, Eng-Havre og Dunet Havre samt Draphavre har ikke den skinnende gyldne top og tandede skedehinde.

Draphavre har i reglen kun en stak i småakset, har sølvskinnende top og en kort but skedehinde, som ikke er tandet som hos Guldhavre.

Eng-Havre har sammenfoldede blade, der er blågrå på oversiden.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden. Almindeligst på Øerne.
Guldhavre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Guldhavre blomstrer juni-august. Den kan i den øvrige væsktsæson ret let kendes på den korte, tydeligt tandede skedehinde kombineret med hårede blade.

Tidsmæssig fordeling

af Guldhavre baseret på Naturbasens observationer:
Guldhavre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Guldhavre - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med vindbestøvning.

Indført med græsfrøblandinger sidst i 1800-tallet.

Levested

: Parker, vejkanter, græsplæner, baneskråninger etc.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9).

Desuden Danmarkw vilde Planter (Skytte-Christiansen 1958, Branner og Koch)

De senest indberettede arter i Naturbasen: