Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Østergaard
    Foto: Jan Østergaard
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Anni Nielsen
    Foto: Anni Nielsen

Svær at bestemme!

Kan forveksles med Eriocampa ovata. E. ovata er dog ikke rød på siden af brystet.

Kendetegn

: En 5-7mm lille, sort og fredsommelig bladhveps som nemt kendes på dens fine punktering og røde forbryst. En vigtig ting at kigge efter er om siden af forbrystet er rødt. Bladhvepselarven er ikke så nøje undersøgt, men man ved den er knyttet til diverse rapgræsarter.
Græsplænebladhveps
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jan Østergaard

Forveksling

: Den voksne bladhveps er en hveps hvor man skal have tungen lige i munden. Den kan nemlig meget nemt forveksles med Ulden ellebladhveps, Eriocampa ovata. E. ovata er dog ikke rød på siden af brystet. I sammenligning er E. ephippium desuden smallere i det, ikke så groft punkteret og har kortere og tykkere antenner.

Udbredelse

: Holarktisk.
Græsplænebladhveps - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago er oftest at finde i maj og juni.

Tidsmæssig fordeling

af Græsplænebladhveps baseret på Naturbasens observationer:
Græsplænebladhveps - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Græsplænebladhveps - månedlig fordeling

Biologi

: Ikke meget vides om denne art andet end at det er en bladhveps man sandsynligvis vil støde på før eller siden når man er på insektjagt. Imago har det med at sidde helt fredeligt på et blad - så fredeligt at en eventuel fotograf kan komme ganske tæt på. Hvis man vil forsøge at finde larven skal man kigge efter den i rapgræs i anden halvdel af sommerhalvåret.

Levested

: Et ikke så brugt engelsk artsnavn er Lawn Sawfly, altså derfor også det danske navn Græsplænebladhveps, idet man har bemærket at den er glad for græsfyldte områder. Imago tit set hvile på blade.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: