Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Christian Bertelsen
    Foto: Christian Bertelsen
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard

 Figur

Atlas

: Nikkende Flitteraks overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig græs med underjordiske udløbere og indtil 60 cm. høje strå med bueformet nikkende top af kortstilkede ensidigt nikkende småaks.

Yderavnerne er nikkende med bred hvid hindekant, inderavnerne grønne.

Småakset har 2 frugtbare blomster og en gold i spidsen, er altså 3-blomstrede.

Skedehinden er kort, ikke-rørformet, kortere end hos Enblomstret Flitteraks, og mangler den opadrettede tand som er på Enblomstret Flitterhakses skedehinde.

Karakteristisk for slægten er, at den øverste blomst i småakset er gold og dens avner vokset sammen til et kølleformet legeme, og kun den nederste eller de 2 nederste er frugtbare.

Nikkende Flitteraks
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Søren Rasmussen

Forveksling

: Arten er let at kende på den særprægede blomsterstand med ensidigt stillede nikkende aks.

Er man i tvivl i forhold til Enblomstret Flitteraks kan man undersøge, om den har rørformet sammenvokset skedehinde med opadrettet tand; i så fald er det Enblomstret Flitteraks.

Udbredelse

: Sjælden eller temmelig sjælden i Østjylland, på Øerne og Bornholm, ellers næsten fraværende.
Nikkende Flitteraks - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Nikkende Flitteraks baseret på Naturbasens observationer:
Nikkende Flitteraks - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nikkende Flitteraks - månedlig fordeling

Biologi

: Blomstene vindbestøves som tilfældet er for næsten alle græsser. Frøene spredes ved vindslyngspredning eller ved myrespredning, da de sterile blomster udskiller en væske, som myrerne spiser. Den har også vegetativ spredning over kort afstand ved underjordiske udløbere.

Etymologi:

Melica er afledt af det gamle græske navn: "meline" på kornaksen sukker-durra. Det danske navn hentyder til de brogede småaks.

Nutans er latin for nikkende og hentyder som det danske navn til den smukke blomsterstand af af næsten på række siddende ensidigt stillede nikkende småaks.

Levested

: Næringsrig, gerne kalkpræget bund i skov og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jens Christian Schou, Peter Wind, Simon Lægaard: Danmarks Græsser, BFN´s Forlag 2009, ISBN 87-87746-08-5

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: