Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Lars Pedersen
    Foto: Lars Pedersen
  • Fotograf: Peder Wiese
    Foto: Peder Wiese

Atlas

: Blå Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: En af vore største guldsmede. Kropslængde 67-74 mm. Blå mosaikguldsmed har meget brede skulderstriber, en karakter den kun deler med grøn mosaikguldsmed. Siden af forkroppen er grøn, afbrudt af halvanden mørke striber. Hannens bagkrop er mørk med gule, grønne og blå tegninger; hunnens bagkrop er mørk med grønne tegninger. Den ligner de øvrige Mosaikguldsmede, men blå mosaikguldsmed kan altid kendes på, at på tværs af oversiden af de to bageste bagkropsled er der et sammenhængende og ensfarvet lyst felt, modsat de øvrige bagkropsled hvor de lyse tegninger udgør små usammenhængende pletter. De blå eller grønne farver på de sidste bagkropsled lyser op og ses så tydeligt, at det ofte er muligt at bestemme dyr selv på stor afstand.

Den flyver med stor behændighed og en hastighed af 25-30 km/t., mens den fanger insekter i en fangkurv, som den former med benene. Byttet ædes i luften - så det knaser.

Blå Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Variation

: Nyudviklede individer er meget lyse og svage i farverne, og kan virke meget gule og brune.

En sjælden gang kan rygpletterne på de voksne blå mosaikguldsmeds to bageste led faktisk være mere eller mindre opdelt - lidt i stil med de øvrige plettede mosaikguldsmede. Hos enkelte hanner bliver de af rygpletterne, der typisk er lysegrønne, i stedet lyseblå. (Oplysn. Mogens Holmen)

Forveksling

: Eftersom hunnen af Blå Mosaikguldsmed er GRØN, knytter den mest oplagte forvekslingsmulighed sig til Grøn Mosaikguldsmed. Grøn mosaikguldsmed har ikke de sammenhængende lyse felter på de to bageste bagkropsled, det er en karakter unik for blå mosaikguldsmed. Desuden kendes grøn mosaikguldsmed på, at forkroppens sider er ensfarvet gulgrønne uden tværbånd.

Den kan ved første øjekast også forveksles med stor kejserguldsmed. Stor kejserguldsmed er ensfarvet grøn på skuldre og på siden af forkroppen. Mønstret på bagkroppen af stor kejserguldsmed er ved nærmere eftersyn meget anderledes end ved blå mosaikguldsmed.

Udbredelse

: Blå mosaikguldsmed er almindeligt forekommende i hele landet.
Blå Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den flyver fra slutningen af juni til midt i oktober og er således en af de sidste guldsmede, der er på vingerne om efteråret. Den ses dog mest fra midten af juli og frem til begyndelsen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Blå Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Blå Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blå Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Den er 2-3 år om sin udvikling: ægudviklingen varer knap 1 år (æggene overvintrer og klækkes det følgende forår), og larveudviklingen varer normalt godt 1 - 2 år.

Den flyver med stor behændighed og en hastighed af 25-30 km/t., mens den fanger insekter i en fangkurv, som den former med benene. Byttet ædes i luften - så det knaser.

Levested

: Yngler i de fleste slags stillestående vande. Mange af dens ynglelokaliteter er ganske små og den yngler således gerne i små, lunt beliggende havedamme, regnvandsbassiner og branddamme.

Den flyver ofte langt fra vand, jager gerne langs hegn, skovstier og i skovlysninger.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ole Fogh Nielsen: De danske guldsmede.

De senest indberettede arter i Naturbasen: