Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Anton Markvard
    Foto: Anton Markvard
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre
  • Fotograf: Peder Wiese
    Foto: Peder Wiese

Atlas

: Fireplettet Libel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Fireplettet Libel har en kropslængde på ca. 40-48 mm. Fireplettet Libel kendes let på de mørke pletter midt på forkanten af hver vinge (nodalpletten). Kroppen er farvet i brune og gule farver, hvor bagkroppen har en række gule sidepletter og en mørk spids. Vingerne er gullige ved basis og bagvingerne har også et stort mørkt felt ved basis.
Fireplettet Libel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Hansen

Variation

: Udbredelsen af nodalpletterne kan variere, ligesom der kan forekomme en form med udpræget mørkfarvning omkring vingemærket yderst på vingespidsen. Denne form kaldes Libellula quadrimaculata f. praenubila. Kroppens farver kan variere efter alderen.

Forveksling

: Kropsbygningen og farverne på Fireplettet Libel kan minde meget om Toplettet Falkelibel (uddød i DK). Fireplettet Libel er dog væsentlig mindre og har de umiskendelige fire pletter midt på vingeforkanterne, der identificerer arten sikkert.

De fire mørke nodalpletter på Fireplettet Libel kan let ses på afstand og adskiller arten fra de øvrige guldsmede.

Udbredelse

: Fireplettet Libel er en af landets mest almindelige arter, og findes udbredt i hele Danmark.
Fireplettet Libel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fireplettet Libel ses på vingerne fra midten af maj til udgangen af august.

Tidsmæssig fordeling

af Fireplettet Libel baseret på Naturbasens observationer:
Fireplettet Libel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fireplettet Libel - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne er meget territoriale og overvåger deres territorium siddende på en gren eller lignende. De kan have flere udkigspunkter, langs et kort stykke bred, som de ofte vender tilbage til. Herfra flyver de hidsigt til angreb på andre hanner der bevæger sig ind på deres territorium, uagtet art. De står således ikke tilbage for at jage de større mosaikguldsmede på porten.

Larverne er 2 eller 3 år om udvikling til voksen.

Levested

: Fireplettet Libel er en generalist-art, der kan findes i stort set alle slags stillestående vande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: