Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Kent Olsen
    Foto: Kent Olsen
  • Fotograf: Inge Nagstrup
    Foto: Inge Nagstrup

Atlas

: Siv-Mosaikguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Siv-mosaikguldsmed er en af vore største guldsmede med en kropslængde på 70-80 mm.

Siv-mosaikguldsmed har to gule bånd på siden af forkroppen med en smule gult imellem, og en gul plet bagved/bagpå øjet.

Ved hanner er skulderstriberne gulgrønne og relativt tynde. Ved hunnerne er de meget reduceret og udgør stort set kun to små gule prikker.

Bagkroppen er typisk mosaikmønstret.

Hannen har en sort eller mørkebrun bagkrop med parvise pletter, skiftevis store blå og små gule. Hunnernes bagkrop er brune med parvise gule pletter.

Siv-Mosaikguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kent Olsen

Forveksling

: Siv-mosaikguldsmed ligner meget højmose-mosaikguldsmed og baltisk mosaikguldsmed, og kan være vanskelig at skelne fra især højmose-mosaikguldsmed.

Siv-mosaikguldsmed har en gul plet på bagsiden af hvert øje. Denne plet mangler både baltisk og højmose-mosaikguldsmed.

For at skelne mellem siv-mosaikguldsmed og højmose-mosaikguldsmed, skal man kigge på følgende kendetegn:

- Forvingekanten på siv-mosaikguldsmed er gullig, mens den er mørk brun ved højmose-mosaikguldsmed.

- Siv-mosaikguldsmed har en gul plet på bagsiden af øjet, som mangler ved højmose-mosaikguldsmed.

- Tværs over fronten af ansigtet løber en smal sort streg; ved siv-mosaikguldsmed er denne ens smal i hele sin længde, ved højmose-mosaikguldsmed er denne relativ bred ved øjet.

- Farvetegning på siden af forkroppen; siv-mosaikguldsmed har to lyse brede bånd, mellem hvilke der er et lille lyst felt. Højmose-mosaikguldsmed har tilsvarende to brede bånd, men med et smallere sammenhængende bånd imellem disse to.

- på bagkroppen er der mere kontrast mellem de gule og blålige pletter ved siv-mosaikguldsmed hanner end ved højmose-mosaikguldsmed hanner.

For at skelne siv-mosaikguldsmed fra baltisk mosaikguldsmed kan følgende kendetegn bruges:

- Hunner af baltisk mosaikguldsmed har skulderstriber i samme omfang som hannerne, hvor hunnerne ved siv-mosaikguldsmed stort set ikke har skulderstriber.

- Et kendetegn for begge køn er udformningen af den mørke T-formet tegning på oversiden af næsen. Ved baltisk mosaikguldsmed er stilken længere og smallere end ved siv-mosaikguldsmed.

- Baltisk mosaikguldsmed har desuden heller ikke de lyse gule pletter bag øjet, som ses ved siv-mosaikguldsmed.

Udbredelse

: Siv-mosaikguldsmed forekommer hovedsagligt i midtjylland og nordsjælland. I resten af landet forekommer den noget spredt.
Siv-Mosaikguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Siv-mosaikguldsmed kan typisk træffes på vingerne fra juli til oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Siv-Mosaikguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Siv-Mosaikguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Siv-Mosaikguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Udviklingen fra æg til voksen tager mellem 2-5 år. Æggene lægges typisk i plantemateriale i eller under vandoverfladen, f.eks. tørvemosser, siv, star og andet.

Levested

: Siv-mosaikguldsmed findes i næringsfattige søer, hedesøer, vandhuller, og moser med surt vand.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: