Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Ib Fagerlund
    Foto: Ib Fagerlund
  • Fotograf: Ulf Bjerre
    Foto: Ulf Bjerre

Atlas

: Lille Kærguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Lille Kærguldsmed har en kropslængde på ca. 31-39 mm, og er en af vores mindste guldsmede. Hunner og unge hanner er mørke med lyst gule pletter på de første 7 bagkropsled. Hos hannen skifter bagkropspletterne med tiden farve over orange til mørk rød. Hos helt gamle hunner kan de gule pletter være ret mørke.
Lille Kærguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Pedersen

Forveksling

: Lille Kærguldsmed forveksles let med Nordisk Kærguldsmed.

BEMÆRK Nedenstående kendetegn er ikke 100 procent konsistente, brug derfor flere til artsbestemmelse.

- Det inderste af forkanten af forvingen er mørkebrun til sort hos Lille Kærguldsmed, hvor den er lys gul hos Nordisk Kærguldsmed.

- Lille Kærguldsmed har oftest en mørke vingeplet, hvor hanner af Nordisk Kærguldsmed har en rødlig vingeplet. Vingeplet-farven er ikke en karakter, der kan bruges alene, da der forekommer individer af Lille Kærguldsmed med rødlige vingemærker.

- Lille Kærguldsmed har i større udstrækning en mørk plet på forvingebasis og pletterne på bagkroppen er mindre.

- Udbredelsen af pletter på bagkroppen kan varierere meget, men generelt har Lille Kærguldsmed mindre farve på bagkroppen end Nordisk Kærguldsmed.

Hvis man er usikker kan sagen afgøres ved at fange individet og kigge på kønsorganerne. Her henvises til figurerne i f.eks. Dijkstra eller Fogh.

Lille Kærguldsmed kan også forveksles med Stor Kærguldsmed. Stor Kærguldsmed er væsentlig større og kraftigere og har væsentlig større pletter på bagkroppen. Den sidste plet på bagkroppen er stor og citrongul, også på den kønsmodne han.

Udbredelse

: Lille Kærguldsmed er ret almindelig i den vestlige del af landet og Nordsjælland. Den forekommer mere sporadisk i resten af landet, og er ikke fundet på Fyn i nyere tid.
Lille Kærguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Lille Kærguldsmed er på vingerne fra første halvdel af maj og til starten af august. Den er typisk fremme en til to uger efter de første Nordisk Kærguldsmed.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Kærguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Lille Kærguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Kærguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Lille Kærguldsmed er 2-3 år om udvikling til adult. Larven er jager aktivt om dagen og er derfor meget følsom overfor tilstedeværelsen af fisk i dens habitat.

Levested

: Lille Kærguldsmed findes ofte i vandhuller og søer med surt vand, som hedesøer, tørvemoser og skovsøer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: